Τι αλλάζει στον συντελεστή δόμησης των στρατηγικών επενδύσεων

Τι αλλάζει στον συντελεστή δόμησης των στρατηγικών επενδύσεων

Civiltech

Την αύξηση του συντελεστή δόμησης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις προβλέπει το Αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Συγκεκριμένα, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται με βάση τον Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, σε 0,6 από 0,3 που ισχύει σήμερα και αφορά επιχειρηματικά πάρκα.

Όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο "το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: "για τις επενδύσεις της περίπτωσης β' και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 0.6."

Τι αφορούν οι αλλαγές

Οι αλλαγές αυτές "αγγίζουν" στρατηγικές επενδύσεις

- οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 100 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά, οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 75 νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 50 ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 25 εκατ. ευρώ.

- και επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 200 ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 200 εκατ. ευρώ.

Έρχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα

Στο Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο υπάρχει και πρόνοια για μεγαλύτερες εκπτώσεις όσον αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου, το ποσοστό της έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή του προστίμου αυξάνεται στο 30%, ενώ στο 20% φθάνει η έκπτωση για την προκαταβολή του 30% του προστίμου.

Συγκεκριμένα, παρέχεται επιπλέον έκπτωση από ό,τι έως σήμερα ισχύει, στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών οι οποίοι θα επιλέξουν να καταβάλουν εφάπαξ το πρόστιμο που τους έχει ή θα τους επιβληθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4495/2017.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού του προστίμου -σήμερα η έκπτωση είναι 20%, ενώ στην περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου –σήμερα με το ισχύον καθεστώς η έκπτωση ανέρχεται στο 10%.

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

capital.gr

B2Green
By B2Green.gr 16:53, 12/09/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL