Επανέναρξη Εξοικονομώ II: Όλες οι διαφορές στις νέες οδηγίες υποβολής αίτησης

Επανέναρξη Εξοικονομώ II: Όλες οι διαφορές στις νέες οδηγίες υποβολής αίτησης

Civiltech

Σχεδόν ταυτόχρονα με την τελική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την επανέναρξη του "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II" με το β' κύκλο του προγράμματος τη Δευτέρα 16/09, δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες οδηγίες υποβολής αίτησης, σε ένα αρχείο 50 σελίδων.

Μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, οι μηχανικοί, οι ενδιαφερόμενοι και γενικά όλοι όσοι έχουν σκοπό να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να εντοπίσουν τις διαφορές στις νέες οδηγίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες οδηγίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ πριν 2 μήνες.

Σε αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό να διευκολύνει την προσπάθεια των χιλιάδων πολιτών που εμπλέκονται από διάφορες θέσεις με το πρόγραμμα, το B2Green "έπαιξε" το γνωστό παιχνίδι "Βρες Τις Διαφορές" μεταξύ των παλιών και των νέων οδηγιών και παραθέτει τις προσθήκες που έχουν γίνει στο νέο οδηγό, με σημειωμένη τη σελίδα από την οποία ξεκινά η ενότητα που περιέχει αλλαγές:

ΣΕΛ 6 - Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή

2. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 (πίνακας 5), στη δήλωση περιουσιολογίου Ε9 και στην αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 (για τις περιπτώσεις που το ακίνητο ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν ή ήταν κενό)

ΣΕΛ 7 - Βήμα 1 – Εγγραφή χρήστη και δημιουργία αίτησης

Σημείωση: Η δημιουργία νέας αίτησης είναι εφικτή μόνο για αιτήσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε κάποια από τις ενεργές περιφέρειες. Περιφέρειες, στις οποίες έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι, είναι ανενεργές και δεν εμφανίζονται στον πίνακα περιφερειών.

Η επιλογή περιφέρειας που γίνεται κατά τη δημιουργία νέας αίτησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα. Θα πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση και στη συνέχεια να δημιουργηθεί νέα.

ΣΕΛ 9 - Βήμα 2 - Έλεγχος 1ου σταδίου επιλεξιμότητας

• Οικονομικά Στοιχεία (φορολογικό έτος 2018) του αιτούντα

o Έχετε (συν)υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018;

▪ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ / ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ

Σημείωση: Το ερώτημα ισχύει και για σύζυγο/εξαρτώμενα τέκνα που εντάσσονται σε κοινή φορολογική δήλωση με υπόχρεο.

• Στοιχεία εμπράγματου δικαιώματος ακινήτου

o Το ακίνητο δηλώθηκε ως κύρια κατοικία κατά το φορολογικό έτος 2018;

▪ ΝΑΙ / ΟΧΙ , αλλά είχε δηλωθεί εντός των 2 προηγούμενων φορολογικών ετών

Εάν επιλεγεί ΟΧΙ (κενό ακίνητο) ζητείται να καταχωρηθεί, το ΑΦΜ του χρήστη κύριας κατοικίας για τα προηγούμενα δύο (2) φορολογικά έτη.

o Χρήση κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2018

Αναλόγως της επιλογής ζητείται να καταχωρηθεί το ΑΦΜ του χρήστη κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2018 ή/και το ΑΦΜ επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει το ακίνητο ως δωρεάν παραχώρηση στο Ε2.

ΣΕΛ 21 - Βήμα 3 - Ολοκλήρωση 1ου σταδίου επιλεξιμότητας

Παράδειγμα 4 (σελ 28, εμβόλιμο παράδειγμα που αλλάζει την αρίθμηση των παραδειγμάτων του προηγούμενου οδηγού)

Φοιτητής ο οποίος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας (100%) επί διαμερίσματος, το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία των γονιών του, με τους οποίους συνοικεί. Ο φοιτητής δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του πατέρα του, ως εξαρτώμενο τέκνο. Οι γονείς δεν έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. Το διαμέρισμα έχει παραχωρηθεί δωρεάν στον πατέρα από τον επικαρπωτή (τρίτος). Η επιφάνεια κύριων χώρων του διαμερίσματος είναι 120,00 m2 .
Την αίτηση υποβάλει ο φοιτητής ως εξαρτώμενο τέκνο.

Σημείωση: για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, στο πεδίο «Έχετε (συν)υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018;» επιλέγεται το «ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ».

Η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων του αιτούντα, των στοιχείων ακινήτου και των στοιχείων συνιδιοκτησίας, παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.

ΣΕΛ 35 - Βήμα 5 – Υποβολή αίτησης

Ο αιτών μετά τη συμπλήρωση των καρτελών, μεταβαίνει στην Κεντρική οθόνη αίτησης και επιλέγει Οριστική Υποβολή Αίτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης. Ο αιτών αφού διαβάσει τη Δήλωση και συμφωνεί, επιλέγει Αποδέχομαι και στη συνέχεια Οριστική Υποβολή Αίτησης. Διενεργείται έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων, στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει το ακίνητο και:

➢ Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά. Γίνεται δέσμευση χρημάτων και αποδίδεται στην αίτηση αριθμός πρωτοκόλλου.

➢ Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά και ο αιτών ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα. Εάν έχει επιλεγεί χρηματοδοτικό σχήμα με δανειοδότηση και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής (εξαιρείται η 7η εισοδηματική κατηγορία) σε σχήμα χωρίς δανειοδότηση (ίδια κεφάλαια) και επανυποβολής της αίτησης όπου και διενεργείται εκ νέου έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων.

ΣΕΛ 48 - Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης πολυκατοικίας

1. Δημιουργία νέας αίτησης από κάθε διαμέρισμα

2. Δημιουργία νέας αίτησης από τον εκπρόσωπο πολυκατοικίας

3. Σύνδεση διαμερισμάτων – πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο

4. Καταχώρηση βασικών στοιχείων αίτησης από τον εκπρόσωπο, επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας

5. Καταχώρηση βασικών στοιχείων αίτησης από κάθε διαμέρισμα – διασταύρωση στοιχείων ωφελούμενου και ακινήτου

6. Αποδοχή από τα διαμερίσματα της σύνδεσης

7. Καταχώρηση Πιστοποιητικού 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ Α’) από τον εκπρόσωπο

8. Καταχώρηση Παρεμβάσεων από τον εκπρόσωπο

9. Αίτηση πολυκατοικίας σε προσωρινή υποβολή

10.Αποδοχή παρεμβάσεων από τα διαμερίσματα

11. Επιλογή Χρηματοδοτικού Σχήματος από τα διαμερίσματα

12. Οριστική υποβολή από τον εκπρόσωπο

ΣΕΛ 49 - Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

➢ Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

➢ Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Σημείωση: στο δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/deaf1138225-ex-2018, υπάρχει αναρτημένη εγκύκλιος και σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης , που αφορά φορολογούμενους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:28, 13/09/2019
Sto Therm

Τελευταία άρθρα B2Green

Δείτε περισσότερα...

Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL