Το έργο HORIZON 2020 BIM–SPEED ως εργαλείο στη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων

Το έργο HORIZON 2020 BIM–SPEED ως εργαλείο στη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων

Civiltech

Ένας μεγάλος αριθμός των κτιρίων που υπάρχουν σήμερα έχουν κατασκευαστεί πρίν από το 1990 που σημαίνει ότι χρήζουν ανακαίνισης.

Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κοινωνία μας ενδιαφέρεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, οδηγεί στη μεγάλη πρόκληση που είναι η βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων.

Το έργο HORIZON 2020 BIM – SPEED σκοπεύοντας να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, αναπτύσσει ένα συνδυσμό μεθοδολογιών και εργαλείων με βασικό του πυρήνα το μοντέλο BIM για την ψηφιακή απεικόνιση των κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες bim-speed.eu/en

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:19, 18/09/2019
Sto Therm

Τελευταία άρθρα B2Green

Δείτε περισσότερα...

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL