Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


WWF: Βλαπτικές για το περιβάλλον οι διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου

WWF: Βλαπτικές για το περιβάλλον οι διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου

Thermogas

Διαβάστε σχετικά:


Ελάχιστο χρόνο δημόσιας διαβούλευσης με προσθήκες έως και την τελευταία στιγμή της προθεσμίας αλλά και ιδιαίτερα προνομιακή αντιμετώπιση των επενδύσεων με διατάξεις που μπορούν να αποβούν εξαιρετικά βλαπτικές για το περιβάλλον, τη στιγμή μάλιστα που σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διαπιστώνει μέσω των σχολίων της επι του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου η περιβαλλοντική οργάνωση WWF.

Η οργάνωση προτείνει επίσης την απόρριψη και της παραγράφου, βάσει της οποίας «δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη», καθώς – όπως υποστηρίζει - «δεν μπορεί να επιτρέπονται επενδύσεις βλαπτικές για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία στη βάση ενός Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη που μπορεί να είναι ελλιπής, ή να ανακηρύσσεται η «νομική δεσμευτικότητα» του τελευταίου χωρίς ο νομοθέτης να έχει μία σαφή ιδέα των δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνει».

Αναφέρει μάλιστα ως παραδείγματα γεωχωρικών δεδομένων που δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο όσα περιλαμβάνονται σε Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, όσα απορρέουν από μελέτες ασφαλείας που απαιτούνται από τη νομοθεσία Seveso, ή όσα είναι απαραίτητα για την εφαρμογή διάφορων διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτικές αποστάσεις μεταξύ οχλουσών δραστηριοτήτων.

Επιχειρηματικά πάρκα χωρίς περιβαλλοντικούς όρους
Σύμφωνα με το WWF, η ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την αύξηση της έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου μέχρι 15% χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση ουσιαστικά το απαλλάσσει από τη γενική διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και γίνεται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια που απαιτεί το ενωσιακό δίκαιο στις περιπτώσεις αυτές, όπως την πρόκληση ρύπανσης και οχλήσεων, την ικανότητα απορρόφησης του περιβάλλοντος, τη γειτνίαση με κατοικημένες ή ευαίσθητες περιοχές.

Χαρακηρίζει τη ρύθμιση ιδιαίτερα προβληματική σε σχέση με τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων, καθώς τελικά επιτρέπει την επέκταση μίας μεμονωμένης μονάδας χωρίς να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επέκταση αυτή.

«Ούτε η επιφύλαξη της τήρησης των χρήσεων γης σημαίνει πολλά, καθώς το νομοσχέδιο και ισχύουσες διατάξεις προβλέπει την διατήρηση των μονάδων αυτών ακόμα και αν θεσπίζονται ή τροποποιούνται χρήσεις γης» σημειώνεται, ενώ τονίζεται πως «αντί να ενισχυθεί η χωροταξική αναδιοργάνωση της βιομηχανίας, παρέχεται η δυνατότητα επικύρωσης του σημερινού καθεστώτος της άναρχης και ανεξέλεγκτης χωροθέτησης, κατά κανόνα σε εκτός σχεδίου περιοχές».

Αναφορικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η οργάνωση επισημαίνει ότι η βασική αλλαγή είναι η περαιτέρω αποδυνάμωσή τους, αφού η έγκριση λειτουργίας και ο προληπτικός έλεγχος πριν την έκδοση έγκρισης λειτουργίας καταργείται, και αντικαθίσταται από το καθεστώς γνωστοποίησης βάσει του οποίου προβλέπεται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος.

«Για όσες δραστηριότητες δεν υπάγονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, η κατάργηση του καθεστώτος έγκρισης οδηγεί, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε έλλειψη πρόβλεψης κάποιων ελάχιστων όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Για όσες δραστηριότητες υπάγονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι προτεινόμενες (και οι ισχύουσες) ρυθμίσεις παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν διέπει όλες τις πτυχές μίας δραστηριότητας: μέχρι σήμερα, ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας πιστοποιούνταν με την άδεια (έγκριση) λειτουργίας».

Επίσης το WWF κάνει λόγο για κίνδυνο δημιουργίας «ενός καθεστώτος πλήρους αδιαφάνειας και συνδιαλλαγής μεταξύ του αδειοδοτούμενου και της διοίκησης» αναφερόμενο στη θέσπιση της δυνατότητας επέκτασης ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ (έγκριση περιβαλλοντικών όρων) με άδεια που «τεκμαίρεται» από την σιωπή της διοίκησης.

«Ακόμα χειρότερα, η προτεινόμενη διάταξη παρέχει την δυνατότητα αυτή όχι μόνο σε περίπτωση εκσυγχρονισμού ή βελτίωσης, αλλά και επέκτασης του έργου ή δραστηριότητας».

Πρακτικά, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, η προτεινόμενη ρύθμιση καταργεί την υποβολή των εξής δικαιολογητικών για τις αλλαγές και επεκτάσεις:

Στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων.
Εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση ή επέκταση. Η σημασία των στοιχείων αυτών είναι προφανής, ειδικά για παλιά (και κατεξοχήν ρυπογόνα) έργα ή έργα που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. «Το γεγονός ότι ο νομοθέτης «δηλώνει» ότι τα στοιχεία αυτά είναι εφεξής αδιάφορα αποτελεί απαράδεκτη υποχώρηση από την υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και τήρησης του ενωσιακού δικαίου».
Αναφορικά με τους ελέγχους, σημειώνει πως «εάν θεσπιστούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, κάθε δυνατότητα αιφνιδιαστικού ελέγχου χάνεται, με αποτέλεσμα την απόλυτη ατιμωρησία». Οσο για την ευρύτατη θεσμοθέτηση των ιδιωτών ελεγκτών, επισημαινει ότι « [θα αποδυναμώσει περαιτέρω τις δυνατότητες ελέγχου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και την δημόσια υγεία».

Μαρία Λιλιοπούλου

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:51, 18/09/2019