Κατακύρωση διαγωνισμού για έκδοση ΠΕΑ με 74,37% έκπτωση επί του προϋπολογισμού

Κατακύρωση διαγωνισμού για έκδοση ΠΕΑ με 74,37% έκπτωση επί του προϋπολογισμού

Civiltech

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο "Ασκληπιείο Βούλας" διενέργησε Συνοπτικό Διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € περ/νου Φ.Π.Α με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή ο οποίος θα πρέπει να εκδώσει Ενεργειακά Πιστοποιητικά για τα κτίρια του Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Φαλήρου.

Τα κτίρια του Νοσοκομείου επί της οδού Βασ. Παύλου 1, αναλυτικά και οι επιφάνειες προσεγγιστικά είναι ως εξής:

 • Βενιζέλειο: 510 τμ
 • Γρ. Διευθυνούσης: 155 τμ
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: 850 τμ
 • Φαρμακείο – Παθολογοανατομικό: 760 τμ
 • Διοίκηση: 570 τμ
 • Τεχνική Υπηρεσία -Αποθήκη: 950 τμ
 • Άνω Οίκος Αδελφών: 1.780 τμ
 • Κεντρικό κτίριο στα τμήματα: Νικολούδειο Γ΄, Νικολούδειο Δ΄ καθώς και Φυσικοθεραπευτήριο: 3.250 τμ
 • Πετρακοπούλειος Σχολή: 500 τμ
 • Λοβέρδειο: 500 τμ
 • Αθανασάκειο: 930 τμ
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Φαλήρου (Ναϊάδων 117Α) : 355 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 11.110 τμ

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή ο οποίος θα εκδώσει Ενεργειακά Πιστοποιητικά για τα κτίρια του Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Φαλήρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, στη μειοδότρια εταιρεία αντί συνολικού ποσού 3.100,00 € + ΦΠΑ 24% (744,00 €) = 3.844,00 €, δηλαδή με έκπτωση 74,37% επί του προϋπολογισμού.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

B2Green
By B2Green.gr 20:23, 18/09/2019
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL