Υπερωρίες έως το τέλος του χρόνου στο ΥΠΕΝ, & για τις ανάγκες του ''Εξοικονομώ''

Υπερωρίες έως το τέλος του χρόνου στο ΥΠΕΝ, & για τις ανάγκες του ''Εξοικονομώ''

Civiltech

Με σημερινή απόφαση του Τομέα Ενέργεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας αποτελούμενο από εννέα στελέχη της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας αποτελούμενο από εννέα (9) στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, για το χρονικό διάστημα από 19/09/2019 έως 31/12/2019 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και έως την 22η ώρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, για:

  • την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών σχετικά με την παρακολούθηση των έργων υποδομών στον τομέα της ενέργειας,
  • το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθώς και
  • την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».
B2Green
By B2Green.gr 19:43, 19/09/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL