Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Task Force για τη διαχείριση απορριμμάτων συγκροτεί ο Γ. Πατούλης

Task Force για τη διαχείριση απορριμμάτων συγκροτεί ο Γ. Πατούλης

Civiltech

Άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις, περιορισμός της γραφειοκρατίας με στόχο την αλλαγή χρήσεων γης, που θα επιτρέψει τη δημιουργία πράσινων σημείων ανακύκλωσης και τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλά και προώθηση των-βαλτωμένων- προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από το ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων διαχείρισης περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων για τη διαχείριση απορριμμάτων, που προτίθεται να λάβει η νέα διοίκηση της περιφέρειας Αττικής υπό τον Γιώργο Πατούλη, όπως αναφέρθηκε, χθες, στη συνάντηση της Περιφέρειας με δημάρχους και αντιδημάρχους από 66 δήμους του λεκανοπεδίου.

Στη συνάντηση, όπου το "παρών" έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Μ. Γραφάκος και ο επιστημονικός σύμβουλος της Περιφέρειας Β. Μιχαλόπουλος, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) είναι επιβεβλημένη όχι μόνο επειδή θα αλλάξει ο εθνικός σχεδιασμός, όπως ανέφερε, χθες, η διοίκηση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αλλά κι επειδή θα πρέπει να ενσωματωθούν οι πλέον πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες, που περιλαμβάνουν το στόχο για ξεχωριστή συλλογή όλων των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (εκτός και αν είναι οικιακής κομποστοποίησης) μέχρι το τέλος του 2023. Εξάλλου, όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης, ο ΠΕΣΔΑ της προκατόχου του Ρένας Δούρου στερείται κοστολογημένων στόχων, ενώ ποτέ δεν συνοδεύθηκε από συγκεκριμένες δράσεις.

Σήμερα, από τους 1,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων που παράγει, ετησίως, στην Αττική, ποσότητα 1,65 εκατ. τόνων θάβεται στην Φυλή, με το κόστος διαχείρισης να είναι ακριβό. ενώ οι πολίτες πληρώνουν σχετικά ακριβά τη διαχείριση.

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας

Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, οι βασικές γραμμές του σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνουν την:

  •  πραγματοποίηση διαβούλευσης με τους Δημάρχους της Περιφέρειας αλλά και τους πολίτες της Αττικής, "με ειλικρίνεια και διαφάνεια".
  •  επίτευξη συμφωνίας (για το σχέδιο) με την κυβέρνηση και την Ε.Ε., ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί.
  •  αυτοδέσμευση όλων των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, Δήμοι) στην συντομότερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας και των Οδηγιών της Ε.Ε.
  •  κατάρτιση κοστολογημένου σχεδίου με αντιστοίχιση δράσεων και πηγών χρηματοδότησης.
  •  άμεση αύξηση των πόρων και της αποτελεσματικότητας του σχεδίου με ισχυρή και στοχευμένη εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα.
  •  στήριξη σε ευρωπαϊκούς θεσμούς χρηματοδότησης
  •  άμεση έναρξη όλων των δράσεων τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων και τη δημιουργία task force με στόχο την αυστηρή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
  •  "διαρκή, στοχευμένη και αποτελεσματική καμπάνια ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών"

"Για μας το δίλημμα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, αλλά το πως θα κατευθύνουμε τα κεφάλαια αυτά στον επανασχεδιασμό του συστήματος διαλογής στην πηγή και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης" ανέφερε ο κ. Πατούλης.

Με στόχο την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, η στρατηγική της Περιφέρειας περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, την πύκνωση του δικτύου μπλε κάδων, τη δημιουργία πράσινων σημείων σε όλους τους δήμους, τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με πολύ καθαρά ρεύματα, τη δημιουργία δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (καφές κάδος) και τη δημιουργία μικρών περιφερειακών μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη θα δώσουν τέλος στην ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, οποίος -μέχρι την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων-θα παραμείνει ανοιχτός "για να μην πνιγούμε στα σκουπίδια", όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης.

Σχετικά με το κόστος κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των δήμων από τη λειτουργία του νέου ρεύματος αποκομιδής των καφέ κάδων (βιοαπόβλητα), ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι επιδιώκεται η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας που παράγουν αυτού του είδους τα απόβλητα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν δίκτυα συλλογής χωρίς τη συμμετοχή των δήμων, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα έχουν περισσότερους πόρους για να ασχοληθούν με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.

Όπως εξήγησε ο κ. Γραφάκος, θα επιλεγεί σύμβουλος για την αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, ενώ τα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχουν τεχνική υποστήριξη στους ΟΤΑ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο νέος σχεδιασμός θα παρέχει ευελιξία στους δημάρχους και θα είναι ανοικτός σε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, ενώ ζήτησε τη βοήθεια των δημάρχων ώστε να κλείσουν οι τέσσερις παράνομες χωματερές της Αττικής.

Δύο μήνες διαθέτουν οι δήμαρχοι

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τους δημάρχους να προσκομίσουν σε διάστημα δύο μηνών (μετά από αξιολόγηση) την πορεία υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ωριμότητας, θεσμικά, αδειοδοτικά, εξοπλισμού, κ.α.), ενώ έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών. Να δοθούν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση θα υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χωροθέτηση των "πράσινων σημείων", διαδικασία για την οποία, με το υφιστάμενο καθεστώς, απαιτούνται έως και πέντε χρόνια.

Επίσης, ο κ. Πατούλης ζήτησε από τους δημάρχους να αναθεωρήσουν τα Τοπικά Σχέδια, παράλληλα με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ και του Περιφερειακού Σχεδίου από την Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να οδηγούν σε επίτευξη των στόχων και των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. "Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι, έως το τέλος του 2023 (ουσιαστικά το τέλος της θητείας όλων μας) το σύνολο των βιοαποβλήτων που δεν κομποστοποιούνται στο σπίτι θα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα" τόνισε.

Μέσα στον επόμενο χρόνο, στόχος της Περιφέρειας είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση του 50% των δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Επίσης, ώς το τέλος του 2023, θα πρέπει να έχει μειωθεί το υπόλειμμα του μπλε κάδου από 40-50% που είναι σήμερα σε 20%, όπως και να έχουν δρομολογηθεί όλες οι δράσεις ώστε να σταματήσει η ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια θα δημιουργήσει Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχει δημιουργηθεί ένα Help desk που θα απαντά στις απορίες και θα δίνει κατευθύνσεις σχετικά με την προσαρμογή των Τοπικών Σχεδίων στις νέες οδηγίες.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα χωροθέτησης που αντιμετωπίζουν, με το δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο να σημειώνει ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συνώνυμο της καθυστέρησης, ενώ τροχοπέδη στη δημιουργία πράσινων σημείων είναι η απουσία χρήσεων και ο αργός ρυθμός ωρίμανσης των μελετών. Ο τέως αντιπεριφερειάρχης Αττικής και δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου τάχθηκε υπέρ της τροποποίησης μόνο συγκεκριμένων προβληματικών σημείων του ΠΕΣΔΑ.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
dimitris.delevegos@capital.gr

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:46, 27/09/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα