Η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια

Η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια

Thermogas

Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος συζητήθηκαν έντονα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη ανησυχία από πολλά κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, για την έλλειψη επαρκών απαντήσεων στους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή στην ειρήνη και στην ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένες μετριοπαθείς αλλά αξιοσημείωτες αλλαγές στον ΟΗΕ έχουν λάβει χώρα, εκ των οποίων βασικό παράδειγμα είναι η δημιουργία του Μηχανισμού Κλιματικής Ασφάλειας.

Το Sipri Policy Brief συνοψίζει την πρόσφατη εξέλιξη του διαλόγου για την κλιματική ασφάλεια στον ΟΗΕ και αναδεικνύει τρεις τομείς προτεραιότητας για μελλοντική δράση: α/υποστήριξη και καθιέρωση της δράσης για την κλιματική ασφάλεια στον τομέα, β/ καλλιέργεια της παροχής γνώσης και γ/ οικοδόμηση βιώσιμων πηγών χρηματοδότησης για δράση αναφορικά με την κλιματική ασφάλεια. Όλα αυτά τα βήματα θα απαιτήσουν φορείς που να είναι δεσμευμένοι, καινοτομία και μακροχρόνιες επενδύσεις.

Η κλιμάκωση των κλιματικών επιπτώσεων καθιστά τον μετριασμό των κινδύνων ασφαλείας για το κλίμα από τον ΟΗΕ και τα κράτη-μέλη του, όχι μόνο απαιτητικό, αλλά και επείγον.

Η πρόσφατη θεσμική πρόοδος καταδεικνύει ότι δεσμευμένοι και συνεργάσιμοι φορείς, μπορούν να φέρουν τη θεσμική αλλαγή. Αυτή η πρόοδος πρέπει να ενισχυθεί και η δράση να λάβει χώρα στον τομέα.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ:  https://www.sipri.org/publications/2019/sipri-policy-briefs/advancing-united-nations-responses-climate-related-security-risks

Των Camilla Born, Karolina Eldow, Dr Malin Mobjork

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:34, 27/09/2019
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL