Υψηλά έσοδα για Ελλάκτωρ & Άβαξ

B2Green avatar
16:28, 30/09/2019
Business > Υποδομές > Νέα

Υψηλά έσοδα για Ελλάκτωρ & Άβαξ

Thermogas

Σημαντικές «αναταράξεις» αναμένεται να έχει μια πιθανή απώλεια της σύμβασης της εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού για τους δύο κατασκευαστικούς ομίλους που ελέγχουν σήμερα την εταιρεία παραχώρησης Αττική Οδός Α.Ε., δηλαδή τον όμιλο Ελλάκτωρ που διαθέτει το 65,74% και την Αβαξ που ελέγχει το υπόλοιπο 34,2%. Με δεδομένο τον βαθμό ωριμότητας του έργου και το γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 2020 προβλέπεται να μηδενιστεί και ο δανεισμός, είναι προφανές ότι τα μερίσματα για τις εταιρείες θα απογειωθούν.

Για τη χρήση του 2018, το μέρισμα που διανεμήθηκε ανήλθε σε 82,6 εκατ. ευρώ ή 34,91 ευρώ ανά μετοχή. Από το εν λόγω ποσό, 54,3 εκατ. ευρώ αναλογούν στον όμιλο Ελλάκτωρ και 28,27 εκατ. ευρώ στον όμιλο Αβαξ.

Στη διάρκεια των πρώτων 12 ετών λειτουργίας της Αττικής Οδού, οι μέτοχοι αυτής δεν έλαβαν κανένα μέρισμα από την εκμετάλλευσή της, καθώς όλα τα έσοδα κατευθύνθηκαν για την αποπληρωμή των δανείων και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του οδικού άξονα. Τα σημαντικά κέρδη με τη μορφή μερισμάτων έχουν αρχίσει να καταγράφονται από το 2016 και μετά, με αποκορύφωμα τη χρήση του 2018, όταν τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε σχεδόν 70 εκατ. ευρώ, μέγεθος ελαφρώς υψηλότερο συγκριτικά με τα κέρδη ύψους 69 εκατ. ευρώ που είχαν προκύψει το 2017. Αντίστοιχα, τα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 185,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% έναντι των 176,8 εκατ. ευρώ του 2017.

Στην περίπτωση του ομίλου Ελλάκτωρ, η Αττική Οδός αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των εσόδων και της κερδοφορίας του κλάδου των παραχωρήσεων, ο οποίος εμφάνισε πέρυσι έσοδα 240,6 εκατ. ευρώ (122 εκατ. ευρώ από την Αττική Οδό), ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν σε 106,3 εκατ. ευρώ, με το 50% αυτών να οφείλεται επίσης στον εν λόγω άξονα. Αντίστοιχα, χωρίς το έργο της Αττικής Οδού και γενικότερα τον τομέα των παραχωρήσεων, η Αβαξ θα είχε ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Η εισηγμένη εμφάνισε κέρδος εκμετάλλευσης 27,8 εκατ. ευρώ από τον κλάδο των παραχωρήσεων, με το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτού να προέρχεται από το μέρισμα της Αττικής Οδού, το οποίο ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

kathimerini.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:28, 30/09/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL