Κερδοφορία για τη Μηχανική Α.Ε.

B2Green avatar
08:26, 01/10/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Κερδοφορία για τη Μηχανική Α.Ε.

Civiltech

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 40ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Με τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2018 η Εταιρεία επανήλθε στην κερδοφορία, με κέρδη προ φόρων ύψους 1,2 εκ. €.

Έργα Υπό Εκτέλεση:

1. Φράγμα Πείρου - Παραπείρου για την ύδρευση της Πάτρας και της ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας,

προϋπολογισμού 86 εκ. €.

2. Κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων στο τμήμα

Ψαθόπυργος – Ρίο, σε συνεργασία με την GD Infrastrutture, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%, προϋπολογισμού 119 εκ. €.

3. Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Τμήμα 6: Κάτω Αχαϊα – Σαγαίικα και Τμήμα 8:

Μιντιλόγλι – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας, με την GD Infrastrutture, προϋπολογισμού 70 εκ. € .

Αναμένεται η ανάθεση κατασκευής της εργολαβίας «Σκούπα» του αυτοκινητόδρομου Άκτιο – Αμβρακία, με ύψος προσφοράς 87 εκ. €.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη ακινήτου στο Γκέρμαν της Σόφιας Βουλγαρίας, προϋπολογισμού επένδυσης 70 εκ. €.

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από το δημόσιο ανέρχονται σε 126 εκ. €, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα 40 εκ. € (από το έργο του Mediterranean Cosmos), πλέον τόκων.

Στόχος είναι η διανομή μερίσματος από το επόμενο έτος και η εκ νέου εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το έτος 2022.

B2Green
By B2Green.gr 08:26, 01/10/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL