Δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς για το Γ’ τρίμηνο του 2019 για τις περιβαλλοντικές & οικολογικές υπηρεσίες

Δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς για το Γ’ τρίμηνο του 2019 για τις περιβαλλοντικές & οικολογικές υπηρεσίες

Thermogas

Το Γ’ τρίμηνο του 2019 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 890 συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ των αναδόχων δημοσίων διαγωνισμών και των αρμόδιων φορέων σε όλη την Ελλάδα για τις περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες.

 Τις περισσότερες συμβάσεις δημοσίευσε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’. Περισσότεροι από 390 δημόσιοι φορείς δημοσίευσαν συμβάσεις με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 73.000.000€. Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Ρεθύμνης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

 Μια από τις υψηλότερες συμβάσεις σε προϋπολογισμό αφορούσε την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και την ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Το ποσό της σύμβασης ορίστηκε στα 2.843.960,01€ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.

 Ο αριθμός των συμβάσεων που δημοσιεύθηκε από τους Δήμους αντιστοιχεί στο 36% με περισσότερες από 330 του συνόλου των συμβάσεων, από τα Νοσοκομεία στο 16% με περισσότερες από 150 και 48% από τις υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές.

 Περισσότερες από 420 συμβάσεις δημοσίευσαν οι τρεις πρώτες περιφέρειες της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 23% των συμβάσεων διαθέτοντας περισσότερα από 22.000.000€, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκε το 14% με περισσότερα από 8.000.000€ και στην περιφέρεια Κρήτης το 8% με περισσότερα από 9.000.000€.

 Το 21% των συμβάσεων αφορούσαν ποσά έως 5.000€, το 18% από 5.000 - 10.000€, το 18% από 10.000 - 20.000€, το 23% από 20.000 - 50.000€ και το υπόλοιπο 20% μεγαλύτερα ποσά.

 Έχοντας πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία των αναθετουσών αρχών και των νικητών δημοσίων διαγωνισμών οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν με καλύτερο τρόπο τις συμβάσεις που συνάπτονται και να προετοιμάσουν καλύτερα τις προσφορές τους.

 

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:56, 09/10/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL