Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια: Η καινοτομία συναντά το σχεδιασμό

Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια: Η καινοτομία συναντά το σχεδιασμό

Thermogas

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) ενσωματωμένου στο κτήριο (Building Integrated Photovoltaic System –BIPVs) με τη χρήση γυαλιού, και η εγκατάστασή του στην πρόσοψη κτηρίων, αποτελεί το αντικείμενο έρευνας ενός καινοτόμου έργου που ξεκίνησε πρόσφατα στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών k-energy, Deloitte – Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ΦΒ συστήματος με τη χρήση γυαλιού που θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους οικοδομικούς κανονισμούς και θα εφαρμόζεται σε εμπορικά κτήρια. Επιπρόσθετα, το νέο προϊόν θα επιτρέπει στο φυσικό φως να διαπερνά το κτήριο, ενώ θα αποτρέπει την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία και θα συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας διασφαλίζοντας την άνεση των ενοίκων.

Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η παράδοση μίας ολοκληρωμένης λύσης ΦΒ ενσωματωμένου στο κτήριο από γυαλί για προσόψεις και για παράθυρα, αφού δοκιμαστεί πρώτα πιλοτικά σε υφιστάμενο κτήριο στην Κύπρο, και θα είναι έτοιμη για πιστοποίηση από επίσημο φορέα πιστοποίησης, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν τα ΦΒ και την ασφάλεια των κτηρίων (το νέο πρότυπο για «BIPV» -EN 50583 ‘Photovoltaics in Buildings’, ως επίσης και τους εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τις οικοδομές και ανακαινίσεις.

Το έργο το οποίο θα ασχοληθεί στο στάδιο του σχεδιασμού με όλες τις τεχνικές πολυπλοκότητες και θα βοηθήσει την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, θα αναπτύξει μία λύση ΦΒ ενσωματωμένου στο κτήριο που θα εμπορικοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην αγορά μέχρι το τέλος του 2020, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από αρχιτέκτονες/μηχανικούς σε νέα κτήρια στην Κύπρο, όπως καθορίζει η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση σε Κτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Συντονιστή του έργου κ. Φάνο Καραντώνη στο +357 22 311234 ή περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα k-energy.com.cy

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 18:10, 09/10/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL