Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Φόρος διαμονής και στα Airbnb

Φόρος διαμονής και στα Airbnb

Civiltech

Την επιβολή φόρου διαµονής στα καταλύµατα που µισθώνονται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας τύπου Airbnb εξετάζουν τα υπουργεία Οικονοµικών και Τουρισµού, µε στόχο αφενός την επίτευξη ίσης φορολογικής µεταχείρισης µε τα ξενοδοχειακά καταλύµατα και την πάταξη της φοροδιαφυγής και αφετέρου την ενίσχυση των εσόδων του ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η επέκταση του φόρου διαµονής στα καταλύµατα τύπου Airbnb βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων των αρµόδιων υπουργείων, που αναµένεται να προχωρήσουν παράλληλα στην εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειµένου να µπει οριστικά τάξη στην άναρχη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων. Τα δύο υπουργεία, σε συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, δροµολογούν συντονισµένες ενέργειες, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη φορολογική δικαιοσύνη ανάµεσα στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια -οι επισκέπτες των οποίων επιβαρύνονται µε φόρο διαµονής- και στα καταλύµατα που µισθώνονται µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας.

Αλλαγές εκ βάθρων

Στο πλαίσιο αυτό, o υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, πρόκειται να προωθήσει µια νέα νοµοθετική ρύθµιση για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις, η οποία θα διαφοροποιείται από το ισχύον πλαίσιο που θέσπισε η προηγούµενη κυβέρνηση και θα στοχεύει στην επιβολή ορίων στη συγκεκριµένη αγορά και στον περιορισµό απόκρυψης των φορολογητέων εισοδηµάτων. Στην επιτακτική ανάγκη θέσπισης νέου πλαισίου που θα ρυθµίζει τη συγκεκριµένη αγορά αναφέρθηκε πρόσφατα και ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Το προηγούµενο διάστηµα, πάντως, ο υπουργός Τουρισµού είχε περιγράψει µε αδρές γραµµές το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που συντάσσεται για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις, επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για µια τουριστική δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς σε όλο τον κόσµο και δεν πρέπει να αφορίζεται, µε δεδοµένο ότι οι εισπράξεις των συγκεκριµένων καταλυµάτων αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% των συνολικών εσόδων του ελληνικού τουρισµού.

Στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, πάντως, αναµένεται να οριοθετηθούν χωρίς παρεκκλίσεις όλα τα ζητήµατα δίκαιου ανταγωνισµού στον χώρο της διαµονής, αλλά και τα θέµατα που άπτονται της ασφάλειας όσων τουριστών επιλέγουν τα συγκεκριµένα καταλύµατα για τις διακοπές τους. Η οριζόντια επιβολή του συγκεκριµένου φόρου -µε τον οποίο θα επιβαρύνονται οι τουρίστες- δεν αποκλείεται, πάντως, να αποτελέσει τελικά το πρώτο από µια δέσµη µέτρων που πρόκειται να συµπεριλάβει η κυβέρνηση στο µίνι φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τους επόµενους µήνες. Στο ίδιο νοµοσχέδιο αναµένεται να ενταχθούν τόσο η σταδιακή µείωση του τέλους επιτηδεύµατος όσο και η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Εντατικοί έλεγχοι

Με την ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων, όπως είναι η Airbnb και η Homeaway, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να τονώσει τα έσοδα του Προϋπολογισµού για το 2020 µε επιπλέον πόρους 60 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε το προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τη ∆ευτέρα. Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και η πρόθεση της κυβέρνησης για επιβολή φόρου διαµονής στα καταλύµατα τύπου Airbnb, καθώς θα προκύψουν έσοδα που θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω τα κρατικά ταµεία. Το µέτρο αυτό έρχεται να «κουµπώσει» στο πάγιο αίτηµα των επιχειρηµατιών του ξενοδοχειακού κλάδου για ρύθµιση της αγοράς των βραχυχρόνιων τουριστικών µισθώσεων και για ίση φορολογική αντιµετώπιση της δραστηριότητάς τους έναντι εκείνης που προκύπτει από τη µίσθωση ακινήτων µέσω πλατφόρµας Airbnb, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι ξενοδόχοι, δέχονται αθέµιτο ανταγωνισµό. Στα µέτρα που έρχονται να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των τουριστικών επιχειρήσεων θα προστεθούν η µείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% και η µείωση του φόρου στα µερίσµατα από το 10% στο 5%, µε το ζήτηµα της µείωσης του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο από το 24% στο 13% να παραµένει, ωστόσο, ανοιχτό και τους επιχειρηµατίες να ζητούν µετ’ επιτάσεως αποκλιµάκωση των φορολογικών συντελεστών, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ραγδαία ανάπτυξη

Με γεωµετρική πρόοδο αυξάνεται ο αριθµός των καταλυµάτων που διατίθενται µε βραχυχρόνια µίσθωση µέσω πλατφόρµας τύπου Airbnb. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, στην Αθήνα τα συγκεκριµένα καταλύµατα ξεπερνούν τα 10.000, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο ο αντίστοιχος αριθµός ξεπερνά τα 90.000, εκ των οποίων τα 50.000 µόνο έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής. Μόνο για το 2018 καταγράφηκε αύξηση 25% κατά µέσο όρο στον αριθµό καταχωρίσεων καταλυµάτων στις πλατφόρµες τύπου Airbnb, µε το 85% των διαθέσιµων καταλυµάτων να είναι αυτόνοµα σπίτια και ένα 15% να είναι ιδιωτικά δωµάτια. Σύµφωνα µε την πρόσφατη µελέτη της Grant Thornton, τα καταλύµατα που µισθώνονται σε τουρίστες µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας τύπου Airbnb καταγράφουν έσοδα 1,9 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η απώλεια για τα δηµόσια έσοδα στην τριετία 2016-2018 εκτιµάται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, µε την απώλεια θέσεων εργασίας να προσεγγίζει τις 36.560 για το ίδιο διάστηµα. Η δραστηριότητα της οικονοµίας του διαµοιρασµού προκαλεί αρρυθµίες και στις µακροχρόνιες ενοικιάσεις ακινήτων, καθώς, όπως προκύπτει, ένα ακίνητο που µισθώνεται µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας «αφαιρεί» δύο ακίνητα που ενοικιάζονται µε όρους µακροχρόνιας µίσθωσης, µε την αύξηση στις τιµές των ενοικίων στις µακροχρόνιες µισθώσεις να υπολογίζεται στο 8,3%.

Της ΕΥΑΣ ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
e.oikonomaki@realnews.gr

real.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:12, 14/10/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα