Στο επίκεντρο νέας επιστημονικής μελέτης στο διεθνές περιοδικό Energies η Χρέωση Προμηθευτή και τα ευρήματα του ελληνικού «πειράματος»

Στο επίκεντρο νέας επιστημονικής μελέτης στο διεθνές περιοδικό Energies η Χρέωση Προμηθευτή και τα ευρήματα του ελληνικού «πειράματος»

Thermogas

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σχετικά με το φαινόμενο του Merit Order Effect στην χώρα μας νέα επιστημονική μελέτη των Στ. Λουμάκη, Ευ. Τζαννίνη και Ζαχ. Μαρούλη από το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών του ΕΜΠ, με τίτλο "Merit Order Effect Modeling: The case of the Hellenic Electricity Market", που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Εnergies.
Το φαινόμενο της υποτίμησης της Οριακής Τιμής Συστήματος λόγω της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι γνωστό παγκοσμίως με τον όρο Merit Order Effect, επειδή επηρεάζει καθοριστικά τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης στην Προημερήσια αγορά.

H μελέτη προτείνει ένα αποτελεσματικό μαθηματικό μοντέλο για την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τους κυριότερους παράγοντες που διέπουν την διαδικασία, προβλέπει την εποχική και ημερήσια διακύμανση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και κατά συνέπεια της οριακής τιμής του συστήματος αποκαλύπτοντας την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στις ωριαίες καμπύλες προσφοράς και ζήτησης.

Η ακρίβεια του μοντέλου αυξάνεται με την προσαρμογή στα ιστορικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2016 έως το Δεκέμβριο του 2018 με τη χρήση ενός καινοτόμου μηχανισμού άμεσης χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (Χρέωση Προμηθευτή ή ΠΧΕΦΕΛ) η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας υπολόγιζε το αποτέλεσμα της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Οριακή Τιμή Συστήματος, ούτως ώστε οι Προμηθευτές να επιστρέφουν στον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το οικονομικό τους όφελος εξαιτίας του Merit Order Effect.

Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο και τα δεδομένα που καταγράφονται στην αγορά, αποκαλύπτεται ποσοτικά η επίδραση της ανανεώσιμης διείσδυσης στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς όταν είναι γνωστοί ή εκτιμημένοι οι βασικοί παράγοντες όπως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η συμβατική ισχύς και τα κόστη της και η διείσδυση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο link που ακολουθεί επισυνάπτεται ολόκληρο το paper.

mdpi.com/1996-1073/12/20/3869/pdf

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 19:45, 14/10/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL