Οι στόχοι της νέας επιτροπής αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Οι στόχοι της νέας επιτροπής αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Thermogas

Ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Γεράσιμος Θωμάς υπέγραψε απόφαση για τη "Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμενο την εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ".

Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται για τη Σύσταση Επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), με αντικείμενο την προετοιμασία και σύνταξη εισήγησης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Στόχος αποτελεί η αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την επιτάχυνση των επενδύσεων αυτού του είδους, λαμβάνοντας υπόψη το νέο καθεστώς στήριξης, την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο της Επιτροπής και το οικείο χρονοδιάγραμμα διακρίνεται σε τρία στάδια, η περιγραφή των οποίων ακολουθεί:

Στάδιο 1:

Συντάσσεται, κείμενο δημόσιας διαβούλευσης και μετά τα αποτελέσματα διαβούλευσης συντάσσεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και σχέδιο κανονισμού αδειών παραγωγής για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών παραγωγής. Με το εν λόγω πόρισμα στοχεύεται –μεταξύ άλλων– η απλοποίηση των κριτηρίων χορήγησης της άδειας παραγωγής, η πιθανή αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης αδειοδοτούμενων και απαλλασσόμενων έργων και η μείωση του χρόνου έκδοσης της άδειας παραγωγής.

Στάδιο 2:

Εκπονούνται –μέσα από παράλληλες εργασίες δύο Ομάδων Έργου (μία για έργα που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και μία για τα λοιπά έργα)– κείμενα δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν αυτής συντάσσονταιδύο πορίσματα που θα περιλαμβάνουν σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για:

  • θέσπιση νέου αδειοδοτικού πλαισίου για νέα έργα,
  • εναρμόνιση με σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,
  • πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων – γέφυρας με τα υφιστάμενα έργα,
  • αντιμετώπιση στρεβλώσεων (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δικτύων, χρήσεων γης και χωροταξικού),
  • διερεύνηση λειτουργίας υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop) και καθορισμός βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει την αδειοδοτική διαδικασία.
  • Ενοποίηση των σχεδίων διατάξεων των δύο Ομάδων Έργου του Σταδίου 2 και των αντίστοιχων κανονιστικών πράξεων.

Το έργο του Σταδίου 1 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 10η Δεκεμβρίου 2019 και του Σταδίου 2 έως την 30η Απριλίου 2020.

Δείτε το περιεχόμενο της απόφασης με όλα τα ονόματα των μελών της νέας επιτροπής, εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 13:54, 16/10/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL