Οι αυξήσεις της ΔΕΗ ευνοούν τις ενεργειακές κοινότητες

Οι αυξήσεις της ΔΕΗ ευνοούν τις ενεργειακές κοινότητες

Thermogas

Οι αυξήσεις της ΔΕΗ ευνοούν τις ενεργειακές κοινότητες, καθώς και την αυτοπαραγωγή ενέργειας με συμψηφισμό (net–metering), ενισχύοντας παράλληλα τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Όσοι καταναλωτές ενέργειας σκοπεύουν να μετατραπούν και σε παραγωγούς ενέργειας, prosumers (producer και consumer), θα έχουν οφέλη από τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ.

Τα πιο ακριβά τιμολόγια της ΔΕΗ φαίνεται πως λειτουργούν υπέρ της αυτοπαραγωγής ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες που έχουν συστήσει ιδιώτες, αγρότες, ξενοδόχοι, βιοτέχνες, δήμοι κλπ, ώστε να παράγουν ενέργεια για να καταναλώνουν κι αν τους περισσεύει να την πωλούν.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν μπει σε ισχύ τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, που ως γνωστόν φέρνουν αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας και μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων).

Συμψηφισμός

Η αλλαγή αυτή εξυπηρετεί τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πρόγραμμα συμψηφισμού net–metering. Κι αυτό διότι το όφελος από την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από φωτοβολταϊκά, προέρχεται κυρίως από το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και λιγότερο από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Δεδομένου ότι το ανταγωνιστικό σκέλος αυξήθηκε κατά 15%-20%, οι αυτοπαραγωγοί θα δουν αντίστοιχα ποσοστά αύξησης στη λεγόμενη «τιμή συμψηφισμού», στην εξοικονόμηση δηλαδή που επιτυγχάνουν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού.

Η αύξηση της «τιμής συμψηφισμού» και η μείωση αντίστοιχα του χρόνου αποπληρωμής του φωτοβολταϊκού, καθιστούν την επένδυση στο net–metering ελκυστική, για οικιακούς και εμπορικούς αυτοπαραγωγούς, παρέχοντας υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων.

grtimes.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 18:27, 20/10/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL