Διαφάνεια, ελεύθερο ανταγωνισμό και έξυπνους μετρητές ζητούν οι εταιρείες ρεύματος

Διαφάνεια, ελεύθερο ανταγωνισμό και έξυπνους μετρητές ζητούν οι εταιρείες ρεύματος

Thermogas

Την ανάγκη να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, επισήμαναν σχεδόν όλες οι εταιρείες προμήθειας ρεύματος, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή, με θέμα τα τιμολόγια της λιανικής αγοράς.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι προμηθευτές και οι λοιποί συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως εάν πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα τιμολόγιο ανά πάροχο με σταθερή τιμή, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση των καταναλωτών προτού υπογράψουν σύμβαση σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει υπογράφοντας μια σύμβαση που περιλαμβάνει ρήτρα, πώς μπορεί να μεταφερθεί ορθά και με κοστοστρέφεια το πραγματικό κόστος που αναλογεί με την ενεργοποίησης μιας ρήτρας (πχ ρήτρα οριακής τιμής του συστήματος) και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και επαληθευσιμότητα των χρεώσεων των ρητρών.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαβούλευση ξεκίνησε πριν την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της ΔΕΗ, η οποία από το Σεπτέμβριο ενσωμάτωσε και εκείνη στα τιμολόγιά της ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη διακύμανση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής.

Μέχρι το Σεπτέμβριο, άλλοι προμηθευτές περιλάμβαναν στα τιμολόγιά τους ρήτρες που ενεργοποιούνται κυρίως σε περίπτωση μεγάλης διακύμανσης της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος (ΟΤΣ).

Ποια είναι όμως τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν ο σύνδεσμος των προμηθευτών εμπόρων ΕΣΕΠΗΕ, ο σύνδεσμος ηλεκτροπαραγωγών ΕΣΑΗ, οι εταιρείες ΔΕΗ, Mytilineos, Ήρων, Elpedison, ΖeniΘ, Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και καταναλωτικές οργανώσεις;

Καταρχάς όλες οι εταιρείες των οποίων οι επιστολές της διαβούλευσης δημοσιοποιήθηκαν, τάσσονται υπέρ της διαφάνειας στους όρους τιμολόγησης και σε αυτήν την κατεύθυνση συμφωνούν με την προοπτική να δημιουργηθεί ένα αντικειμενικό και πιστοποιημένο εργαλείο σύγκρισης των τιμών.

Ωστόσο στις επιστολές υπογραμμίζουν ότι η διαμόρφωση των τιμολογίων συνιστά εμπορική απόφαση και ότι οι παρεμβάσεις που ενδεχομένως γίνουν είναι ανησυχητικές για τον ανταγωνισμό.

Ως προς το εάν η ύπαρξη ρητρών συνιστά δυναμικό τιμολόγιο, κατά τον ορισμό της δυναμικής χρέωσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του ΕΣΑΗ που τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή δυναμική τιμολόγηση καθώς η εκκαθάριση θα έπρεπε να γίνεται με τιμές 15λέπτου ή το πολύ ώρας και όχι μήνα ή 4μήνου.

Ουσιαστικά, όπως επισημαίνει και ο ΕΣΑΗ αλλά και πολλές εταιρείες προμήθειας, δυναμική τιμολόγηση μπορεί να υπάρξει στην ελληνική αγορά μόνο με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, που έχει καθυστερήσει σημαντικά. Επιπρόσθετα στα προβλήματα της αγοράς επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται προθεσμιακή αγορά.

Ως προς την ύπαρξη ρητρών, οι εταιρείες επισημαίνουν ότι συμβάλλουν στην ανάκτηση του κόστους καθώς και ότι η έλλειψη κοστοστρέφειας αποτελεί αθέμιτη πρακτική. Οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν μάλιστα ότι η δομή των τιμολογίων πρέπει να είναι ελεύθερη και ότι η Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση του κώδικα προμήθειας, κάτι που εν πολλοίς δεν συμβαίνει.

Τέλος από πλευράς των καταναλωτικών οργανώσεων, ζητήθηκε η τυποποίηση των τιμολογίων και η διαφοροποίησή τους μόνο με έναν συντελεστή που θα διαφοροποιείται μεταξύ των προμηθευτών.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:03, 22/10/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL