ΠΑΔΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία στο ΜΠΣ «MSc Oil and Gas Process Systems Engineering»

ΠΑΔΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία στο ΜΠΣ «MSc Oil and Gas Process Systems Engineering»

Thermogas

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc Oil and Gas Process Systems Engineering (http://oilgasmsc.gr), που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά  Πετρέλαια και του Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ 598/Τεύχος Δεύτερο/26.02.2019), ενδιαφέρεται για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει μέρος του μαθήματος Economics of Petroleum & Natural Gas – Evaluation of Investments, που θα διδαχθεί κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Το αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας αναφέρεται σε περίπου 15 -20 ώρες εισηγήσεων σε θέματα Οικονομικών των Υδρογονανθράκων, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Τα μαθήματα γίνονται εντός της εβδομάδας, τις ώρες 17:00-22:00 κατά  την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Το ΠΜΣ είναι υψηλού επιπέδου αποτελούμενο από επαγγελματίες κυρίως του κλάδου των Υ/Α. Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες - προερχόμενοι από τον ακαδημαϊκό ή/και τον επαγγελματικό χώρο -  θα πρέπει να είναι:

 • Μηχανικοί κατά προτεραιότητα (ή Οικονομολόγοι)
 • κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος,
 • με εξειδίκευση / αποδεδειγμένη εμπειρία  σε θέματα οικονομικών του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου.

Ενδεικτικά τα θέματα των εισηγήσεων στα οποία αναφέρεται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Basic economic issues related to petroleum and natural gas
 • Petroleum and Natural Gas markets and trading
 • Long-term contracts in oil and gas industry
 • Tariffs, margins, and market demand forecasts
 • Economic risk and uncertainty in oil and gas industry.
 • Oil and gas transportation options and their economics
 • Liquefied natural gas (LNG) shipping economics
 • Cost and revenue components associated with refineries
 • Gross, semi-variable, and net refinery margins
 • Petroleum product distribution logistics and economics
 • Retail fuel margins

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για περισσότερες πληροφορίες και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό e-mail στη Διευθύντρια του ΠΜΣ Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη (ekondili@uniwa.gr) ή/και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στυλιανοπούλου Κωνσταντίνα, τηλ 210-5381430) το συντομότερο δυνατόν.

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 10:50, 22/10/2019
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL