Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Παράταση έως το 2025 για μετρό Θεσσαλονίκης ζητεί η κοινοπραξία

B2Green avatar
08:20, 23/10/2019
Business > Υποδομές > Νέα

Παράταση έως το 2025 για μετρό Θεσσαλονίκης ζητεί η κοινοπραξία

Civiltech

Νέες απαιτήσεις εγείρει η κοινοπραξία που κατασκευάζει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκμεταλλευόμενη τη σύγκρουση για τις αρχαιότητες στον σταθμό «Βενιζέλου», η κοινοπραξία τώρα ζητεί παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τον Μάρτιο του 2025 και μάλιστα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υπογράψει συμπληρωματική σύμβαση μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Επιφυλάσσεται δε για την κατάθεση νέων αιτημάτων αποζημίωσης.

Τα σοβαρά προβλήματα στον σχεδιασμό του μετρό της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» το έργο και να δημιουργούν πεδίον δόξης λαμπρόν για τους εργολάβους του, που επανέρχονται συνέχεια με νέες οικονομικές απαιτήσεις. Η τελευταία επιστολή της αναδόχου κοινοπραξίας (ΑΚΤΩΡ, Salini Impregilo, Hitachi) προς την «Αττικό Μετρό» δείχνει τη σταδιακή κλιμάκωση των απαιτήσεών της, που προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη «σωτηρία» του έργου από τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση και την απένταξή του. Ετσι, η κοινοπραξία ζητεί παράταση οκτώ τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 14 Μαρτίου 2025: «Το συμβατικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των ως άνω προθεσμιών για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, αλλά αντιθέτως οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της «Αττικό Μετρό» και συγκεκριμένα στην καθυστέρηση της τελευταίας για σχολιασμό/ έγκριση των αναγκαίων μελετών εφαρμογής του έργου, καθώς και στην καθυστέρηση για την ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του σταθμού "Αγία Σοφία" και κυρίως του σταθμού "Βενιζέλου"», αναφέρει. Επιπλέον, «εκφράζουμε εκ νέου την ανησυχία μας για την κατάσταση στην οποία έχει με αποκλειστική ευθύνη της «Αττικό Μετρό» περιέλθει το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εξέλιξή του».

Ειδικά για το θέμα της «Βενιζέλου», ο ανάδοχος υπενθυμίζει ότι από το 2017 (που αποφασίστηκε η in situ διατήρηση των αρχαιοτήτων) «δεν έχει δοθεί εντολή για το κατασκευαστικό αντικείμενο, ενώ έχουν επηρεαστεί σημαντικότατα η διάρκεια και η αλληλουχία των εργασιών». Επισημαίνει δε ότι η παράδοση του έργου το 2025 θα ισχύει εφόσον η συμπληρωματική σύμβαση υπογραφεί το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020. «Ο ανάδοχος έχει επανειλημμένως επιφυλαχθεί ρητά για τις εν λόγω επιπτώσεις της καθυστέρησης τόσο στις προθεσμίες του έργου όσο και ως προς τις οικονομικές συνέπειες αυτών», καταλήγει.

Τι διαφαίνεται από την τελευταία επιστολή της κοινοπραξίας; Η περαιτέρω μετακίνηση της ολοκλήρωσης του έργου το 2025 προλειαίνει το έδαφος για τη διεκδίκηση πριμ επιτάχυνσης (καθώς το Δημόσιο θα βρίσκεται χρονικά «με την πλάτη στον τοίχο») και πρόσθετων αποζημιώσεων για την παραμονή των μηχανημάτων στα εργοτάξια για το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 (οπότε και έληγε το σημερινό χρονοδιάγραμμα) έως... όποτε ολοκληρωθεί το έργο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ο εργολάβος έχει εισπράξει περί τα 200 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση μέσω αποφάσεων των διαιτητικών δικαστηρίων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

kathimerini.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:20, 23/10/2019