Ο Γ.Γ. Κ.Αραβώσης στη συζήτηση της «Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Γ.Γ. Κ.Αραβώσης στη συζήτηση της «Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Thermogas

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, συμμετείχε σε συζήτηση με την «Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης», που διοργάνωσε η «Ελληνική πλατφόρμα για την Ανάπτυξη» (συντονιστικό όργανο των ελληνικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών) στο Κέντρο της Γης στο Πάρκο Τρίτση. Θέμα της συζήτησης ήταν το εξής: Αναδεικνύοντας τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Πολιτική Προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Αραβώσης, κατά την εισήγησή του, αναφέρθηκε στην Εθελοντική Δέσμευση, που ανέλαβε η χώρα μας, για την προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), κατά την διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών (UN SDG Summit), στη Νέα Υόρκη. Η Δέσμευση της Ελλάδας, σε συνέχεια σχετικής έκκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς όλες τις χώρες, για ανάληψη δεσμεύσεων επιτάχυνσης της υλοποίησης των ΣΒΑ σε εθνικό, διμερές ή πολυμερές επίπεδο, έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφέρεται στην υλοποίηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου μεταβατικής περιόδου, ως μια από τις βασικές διατομεακές προτεραιότητές της, επιταχύνοντας τις δράσεις σε τρία επίπεδα:

α) δημιουργία ζήτησης δευτερογενών πρώτων υλών και ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας,

β) προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης και κίνητρα για την υποστήριξη της κυκλικής επιχειρηματικότητας,

γ) πρόβλεψη ειδικών μέτρων και στόχων για τα πλαστικά μιας χρήσης προς αποτροπή της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι ενέργειες αυτές, όλες διατομεακού χαρακτήρα, θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε περισσότερους από έναν ΣΒΑ, όπως για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, τα ύδατα, τη βιώσιμη ενέργεια, τη δράση για την κλιματική αλλαγή, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες πόλεις.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:20, 23/10/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL