Ψηφιακός χάρτης, μητρώο υποδομών, περιβαλλοντική νομοθεσία κλπ: Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο

B2Green avatar
14:13, 23/10/2019
Business > Green Business > Απόψεις

Ψηφιακός χάρτης, μητρώο υποδομών, περιβαλλοντική νομοθεσία κλπ: Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Civiltech

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τον νέο αναπτυξιακό νόμο στην αρμόδια επιτροπή δια του Βουλευτή του Κου Βασίλη Βιλιάρδου που έρχεται προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή.

Άρθρο 5

Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα

Ο ψηφιακός χάρτης θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τις οικοδομικές άδειες του συνόλου του κτηριακού αποθέματος  ,τις τυχόν τακτοποιήσεις , τα τυχόν πρωτόκολλα κατεδάφισης, τις τυχόν αποφάσεις δικαστηρίων για διεκδικήσεις του δημοσίου με ιδιώτες και φορείς,  τόσο για υφιστάμενα κτίσματα, όσο και για τα γεωτεμάχια. Δυστυχώς , όπως ανέφερε,  ενώ βαδίζουμε την μεταψηφιακή εποχή, ακόμα δεν έχουν ψηφιοποιηθεί  οι οικοδομικές άδειες του κτηριακού αποθέματος της χώρας, και επίσης,  ενώ έχει ψηφισθεί ο νόμος  4495/2017 που αφορά διατάξεις περί της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτηρίων, ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση αυτή.

Δήλωσε χαρακτηριστικά , αποτελεί όνειδος για την χώρα εν έτη 2019 ,ένας πολίτης ή ένας ή ένας μηχανικός, ή ένας υποψήφιος επενδυτής να μεταβαίνει στις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας για αναζήτηση μιας οικοδομικής άδειας ενός ακινήτου και των εγκεκριμένων σχεδίων αυτής, όπου η αναζήτηση και η μεταφορά τους από τους αρχειακούς χώρους που φυλάσσονται αυτά ,μέχρι την παράδοση στον ενδιαφερόμενο μπορεί να πάρει και χρονικό διάστημα πάνω από ένα εξάμηνο και με αμφίβολο αποτέλεσμα.

Άρθρο 8

Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής

Δεν διασφαλίζεται ο υποψήφιος επενδυτής σε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις , διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις στα γεωχωρικά δεδομένα σε μεταγενέστερο χρόνο της στιγμής που ξεκινάει το επενδυτικό του σχέδιο. Η δέσμευση των γεωχωρικών δεδομένων θα πρέπει να έχει ισχύ χωρίς μεταβολές τουλάχιστον δύο χρόνια, ώστε να διασφαλίζεται ο επενδυτής, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα μπορεί καμία υπηρεσία να μπλοκάρει το επενδυτικό του σχέδιο, διότι εάν γίνονται συχνά αλλαγές και τροποποιήσεις αυτό θα αποθαρρύνει τον οποιοδήποτε επενδυτή.

Άρθρο 9

Εθνικό Μητρώο Υποδομών

Όσον αφορά το Εθνικό Μητρώο Υποδομών στο οποίο η Ελληνική Λύση είχε στο πρόγραμμα της, θεωρούμε ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση.  Όμως καμία αναφορά δεν γίνεται στο ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις εργασιών συντήρησης  μιας υποδομής ή ενός δημοσίου κτηρίου. Το ΤΕΕ που είναι ο καθ’ υλην αρμόδιος τεχνικός σύμβουλος του Κράτους  για τα τεχνικά έργα οφείλει να εκδώσει σχετικές Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) που να καθορίζει το είδος, το εύρος , την συχνότητα, τις διαδικασίες, τις ειδικότητες, τα ποιοτικά πρότυπα συντήρησης, τις μεθοδολογίες, κλπ. Για όλες τις κατηγορίες συντήρησης έργων (κτήρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας, λιμενικά κλπ).  Αρα για να εφαρμοστεί το εν λόγω μητρώο , πρέπει πρώτα να εκδοθούν οι σχετικές ΤΟΤΕΕ και να δημιουργηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των εργασιών συντήρησης ανα υποοδμή

Άρθρο 11.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Η δημιουργία των Ε.Π αποτελεί μια προσπάθεια ετών να επιλυθούν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας. Το παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται μόνο σε στρατηγικούς επενδυτές που έχουν τζίρο πάνω από 5 εκατ ευρώ το έτος και απασχολούν πάνω από 40 εργαζόμενους. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις αποτελούν μόνο το 5-7% του συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Δυστυχώς, όπως δήλωσε, το παρόν άρθρο δεν αντιμετωπίζει με την ίδια εύνοια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότητησης τους, το εργασιακό καθεστώς, την φορολογία, την δαιδαλώδη γραφειοκρατία  και τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων που κωλυσιεργούν και ομηρεύουν τον μικρομεσαίο επενδυτή.

Επιπλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για Ε.Π όταν αυτή την στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο, δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης, εγκρίσεις ρυμοτομικών σχεδίων και πράξεων εφαρμογής, γενικώς θέματα που άπτονται της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία είναι αναχρονιστική, ημιτελής, ασαφής.

Επιπλέον τα θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα αντιμετωπίζει με χαλαρότητα και αφήνει ανοικτά παράθυρα για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ευρωπαικών οδηγιών, αφού η μετάταξη μια κατηγορίας από Α1 , Α2 σε Β δεν καθορίζεται με βάση τις εκπομπές, ρύπους και της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ειδικά των Βιομηχανικών Πάρκων.

Εμείς σαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ που σεβόμαστε πρωτίστως το περιβάλλον έχουμε σε υψηλή προτεραιότητα την πριμοδότηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με βάση την πράσινη ενέργεια. Συγκεκριμένα έχουμε προτείνει όλες οι επενδύσεις να στηρίζουν το επιχειρησιακό τους πλάνο στην ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ. Η μεγαλύτερη σπατάλη ενέργειας γίνεται από τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία κλπ) Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό εκπομπών αερίων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα τα Ε.Π και Β.Π να εγκαθιστούν αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας για ιδίαν χρήση, όπως την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας, την ενεργειακές καλύψεις για θέρμανση και ψύξη μέσα από γεωθερμικά και ηλιοθερμικά συστήματα που αφθονούν στην χώρα μας. 

Άρθρο 15.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Σε γενικές γραμμές, δήλωσε ότι υπάρχει μια απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν έχουν προβλεφθεί οι περιβαλλοντικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.  Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, όταν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σήμερα μετριόνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Εμείς έχουμε προτείνει να συσταθεί μητρώο ιδιωτών επιθεωρητών βιομηχανίας, οι οποίοι θα παρακολουθούν την περιβαλλοντική λειτουργία των βιομηχανιών και θα ενεργούν τόσο ελεγκτικά όσο και συμβουλευτικά, με έκδοση πιστοποιητικών περιβαλλοντικού ελέγχου, κατά τα πρότυπα των επιθεωρήσεων/πιστοποιητικών ISO 14001 – EMAS κλπ.

Η ανωτέρω διαδικασία θα αυξήσει την συμμόρφωση των βιομηχανιών στην περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς με τις συμβουλές των επιθεωρητών θα βελτιώνονται και θα συμμορφώνονται στις απαιτήσεις έχοντας μπει σε μια διαδικασία τακτικών ελέγχων. Με τις συμβουλές και την συμμόρφωση αυτή οι επιχειρήσεις θα είναι λιγότερο εκτεθειμένες και σε τυχόν επιβολή προστίμων, από φορείς της δημόσιας διοίκησης.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η μεγιστοποίηση της συμμόρφωσης, αφετέρου ελαχιστοποιείται η ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων από επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης.

Τέλος, με την παροχή των ανωτέρω πιστοποιητικών περιβαλλοντικού ελέγχου, σε περίπτωση εκσυγχρονισμού – επέκτασης μιας δραστηριότητας, αυτή θα μπορεί να θεωρείται αδειοδοτημένη εφόσον έχει λάβει πιστοποίηση από ελεγκτή ενταγμένο στο μητρώο

Άρθρο 18.

Αδειοδότηση Κατασκευών Κεραιών στην Στεριά

Για το τμήμα του που αφορά το «ΜΕΡΟΣ ΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ» διαπιστώνουμε ότι είναι αποσπασματικό. Προφανώς και δεν λύνει τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πως θα δίνονται οι άδειες εγκατάστασης, αλλά

  1. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε εκπόνηση  Χωροταξική μελέτης για τις θέσεις των κεραιών.
  2. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα προβλεπόμενα όρια και αποστάσεις των  κεραίων από ευπαθή κτήρια (σχολεία, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί κλπ)
  3. Δεν καθορίζονται τα ανώτατα όρια εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με δεδομένο ότι σύντομα θα εγκατασταθούν τεχνολογίες 5G κινητής τηλεφωνίας όπου δεν έχουν υπάρξει ώριμες μελέτες για την επικινδυνότητα τους στην υγεία των ανθρώπων.
  4. Τα περισσότερα κράτη της ΕΕ με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μείωσαν δραστικά τα όρια εκπομπών ακτινοβολίας μέχρι και 70% 

Δυστυχώς η θεσμική αντιμετώπιση του παρόντος νομοσχεδίου αφήνει μια ασυδοσία στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να εγκαθιστούν κεραίες χωρίς προηγούμενες εγκρίσεις, όπως επέβαλε η μέχρι σήμερα νομοθεσία. Το γεγονός μάλιστα ότι αναφέρεται η δυνατότητα στους Πάροχους να καταθέσουν (σε μη καθορισμένο μελλοντικό χρόνο) τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διακόψουν ΑΜΕΣΑ τη λειτουργία της παράνομης εκπομπής, μέχρι να εκδοθεί νομίμως η σχετική Άδεια Κατασκευής, οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα πως τελικά η “κακὀπιστη κατάθεση αἰτησης για Άδεια Κατασκευής Κεραίας” όχι μόνο δεν τιμωρείται παραδειγματικά, αλλά παύει να αποτελεί αδίκημα και ενθαρρύνεται έμμεσα η πρακτική της, μια που δίνεται η δυνατότητα “αθώωσης” και μη επιβολής προστίμων/κυρώσεων στους παραβάτες.

Τούτο δε αποτελεί σαφή παραβίαση του Άρθρου 34 του ίδιου του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο η εγκατάσταση/λειτουργία κεραίας χωρίς τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες/εγκρίσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα και μάλιστα διώκεται σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Επιπλέον η ρύθμιση αυτή αντιβαίνει σαφώς και στις διατάξεις της ΚΥΑ 53571/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά” και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 αυτής.

Η φράση “ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος” δεν είναι δόκιμη, διότι στην περίπτωση που ο χώρος αυτός ανήκει σε μη νομίμως υφιστάμενο κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, τότε κατά συνέπεια και αυτός ο χώρος δεν θα είναι νόμιμος.

Επομένως θα πρέπει να απαιτηθεί, η δήλωση του μηχανικού ως προς τη νομιμότητα-νόμιμη υπόσταση, να αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, στο οποίο θα τοποθετηθεί η κεραία, κατά το πρότυπο του άρθρου 65 Ν4313/2014.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφει μηχανικός ότι η κατασκευή κεραίας βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτήριο νομίμως υφιστάμενο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, ή σε κτήριο ή τμήμα κτηρίου, το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του ή κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013).»

Η αντικατάσταση της “Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986” σε απλή δήλωση απαλλάσσει τον υπογράφοντα από τυχόν ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που δηλώσει ψευδή γεγονότα/αποκρύψει αληθινά.

Με την χαλάρωση των πολεοδομικών κριτηρίων για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που προβλέπει ο νόμος 4495/2017, η πολιτεία επιτρέπει, ευνοεί, ίσως και προτρέπει, ουσιαστικά, αντί οικονομικού τιμήματος-τόσο αναγκαίου για τα κρατικά ταμεία αυτήν την περίοδο της κρίσης την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραισυστημάτων  πανταχώθεν στον αστικό ιστό, αδιαφορώντας για τις αγωνίες των κατοίκων και τις επιπτώσεις στην υγεία τους, μια που επιπλέον κανένας επαναπροσδιορισμός των ορίων ακτινοβολίας με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δεν προβλέπεται στο προς διαβούλευση προκείμενο σχέδιο νόμου.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Τομεάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:13, 23/10/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL