ΕΔΔΑ: Δικαιολογημένη η απαγόρευση πρόσβασης σε χώρο θρησκευτικής λατρείας λόγω παραβίασης πολεοδομικών κανονισμών

ΕΔΔΑ: Δικαιολογημένη η απαγόρευση πρόσβασης σε χώρο θρησκευτικής λατρείας λόγω παραβίασης πολεοδομικών κανονισμών

Civiltech

Με μία απόφασή του με ελληνικό ενδιαφέρον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι είναι δικαιολογημένη η απαγόρευση μετατροπής δημοσίου κτιρίου σε τόπο λατρείας θρησκευτικής ομάδας. λόγω περιορισμών που τίθενται από κανόνες πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η υπόθεση αφορά σε μία Ελληνίδα, κάτοικο Αθηνών, η οποία διαμαρτυρήθηκε αναφορικά με την αδυναμία πρόσβασής της στην εκκλησία των «Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών» που είχε ανοίξει σε ένα δημόσιο χώρο πρασίνου που ανήκε στο ελληνικό ναυτικό.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, από τον Σεπτέμβριο του 2016 η εκκλησία των «Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών» χρησιμοποιούσε τον χώρο, μετατρέποντάς τον σε τόπο θρησκευτικής λατρείας.

Τον Νοέμβριο του 2016 η αστυνομία εκκένωσε το χώρο, καθώς προοριζόταν για την κατασκευή ισλαμικού τεμένους (Τζαμί) της Αθήνας, έργο που μόλις είχε αρχίσει, με την πρόσβαση στον χώρο να απαγορεύεται.

Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 9 της ΕΣΔΑ).

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι το δημόσιο συμφέρον της ορθολογικής αστικής ανάπτυξης δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τις λειτουργικές ανάγκες μιας θρησκευτικής κοινότητας που είχε αυθαίρετα καταπατήσει δημόσιο χώρο, για να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει έναν τόπο λατρείας κατά παράβαση του σχετικού σχεδιασμού.

Συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου εκτιμήσεως που απολαμβάνουν τα κράτη στην τομέα του περιφερειακού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, το Δικαστήριο έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο ήταν καταρχήν δικαιολογημένο και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή την προστασία της δημόσιας τάξης, καθώς και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων).

Το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή με την απόφαση να είναι οριστική.

lawspot.gr

B2Green
By B2Green.gr 14:23, 23/10/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL