Οι σκαφάτοι ''δένουν'' στην μαρίνα Αγ.Κοσμά- Κέρδη €3,3 εκατ. το 2018

B2Green avatar
08:32, 29/10/2019
Business > Υποδομές > Νέα

Οι σκαφάτοι ''δένουν'' στην μαρίνα Αγ.Κοσμά- Κέρδη €3,3 εκατ. το 2018

Thermogas

Περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών εμφάνισε το 2018, σε σχέση με το 2017, η μαρίνα Αγίου Κοσμά που διαχειρίζεται η Ελληνικό Α.Ε., η εταιρεία που θα περιέλθει στον έλεγχο της Lamda Development, ενδεχομένως τους προσεχείς μήνες, με το οικονομικό κλείσιμο του έργου αξιοποίησης του ακινήτου του πρώην διεθνούς αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για την 6η χρήση της Ελληνικό Α.Ε., που εξασφάλισε το Capital.gr, οι δραστηριότητες της διαχείρισης της μαρίνας Αγ. Κοσμά και της παραχώρησης για διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας και άλλων χώρων, απέφεραν στην εταιρεία αυξημένα κατά 8% και 71%, έσοδα και καθαρά κέρδη, αντίστοιχα.

Η μαρίνα διαθέτει ακόμη απαιτήσεις, της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, από πελάτες της, οι οποίες αποδίδονται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην τιμολογιακή πολιτική που ασκούσε η Σείριος του Π. Πανούση μέχρι και το 2013.

Τα μεγέθη

Η μαρίνα Αγ.Κοσμά, που αντιπροσωπεύει άνω του 70% των εσόδων της Ελληνικό Α.Ε., εμφάνισε το 2018, έσοδα 4,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, με την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 100%, ενώ η βελτίωση των μεγεθών αποδίδεται στην αύξηση των διερχόμενων σκαφών, όπως και των αιτημάτων για μόνιμη θέση ελλιμενισμού.

Προκειμένου η Ελληνικό Α.Ε. να παραδώσει την έκταση ελεύθερη χρηστών στον επενδυτή, έχουν διακοπεί οι μακροχρόνιες εμπορικές μισθώσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι (απαραίτητες) συμβάσεις μίσθωσης με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (από τις οποίες είχε έσοδα 283,2 χιλ. ευρώ) και οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις (εκθέσεις, κινηματογραφικά γυρίσματα κτλ.) που απέφεραν έσοδα 482 χιλ. ευρώ το 2018.

Το 2018 η Ελληνικό είχε εισπράξεις 347 χιλ. ευρώ και 143 χιλ. ευρώ από συμβάσεις μίσθωσης χώρων και εγκαταστάσεων, όπως και από χρεώσεις παροχών ρεύματος και ύδρευσης στους χρήστες της μαρίνας, αντίστοιχα.

Η αύξηση των μεγεθών της μαρίνας Αγ. Κοσμά, ενίσχυσε σημαντικά τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της Ελληνικό Α.Ε., που ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ από περίπου 1 εκατ. ευρώ το 2017 (+72,59%). Όπως και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) που διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση των κερδών μετά από φόρους το 2018, έναντι του 2017.

Η Ελληνικό Α.Ε. εμφανίζει διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της τάξης των 5 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι απαιτήσεις ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
dimitris.delevegos@capital.gr

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:32, 29/10/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL