Τέλος με νομοσχέδιο στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ-Οι ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Τέλος με νομοσχέδιο στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ-Οι ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ

Thermogas

Την κατάργηση του μεταβατικού μέτρου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, φέρνουν διατάξεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών κυρώνοντας την πράξη νομοθετικού περιεχόμενου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα με άρθρο ακυρώνεται η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2019 δημοπρασία προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) και καταργείται η δυνατότητα να προγραμματιστούν νέες με το ίδιο μοντέλο. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Η ακύρωση της εν λόγω δημοπρασίας ΝΟΜΕ και της δυνατότητας προγραμματισμού νέων με το ίδιο μοντέλο υπαγορεύεται πρωτίστως από την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διολίσθησης των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε. και του συνακόλουθου συστημικού κινδύνου για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα και εν γένει την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτροπή του προαναφερθέντος κινδύνου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, λόγω της αλληλεξάρτησης του ενεργειακού τομέα και της ελληνικής οικονομίας».

Επιπλέον γίνεται γνωστό στην αιτιολογική έκθεση η επίσπευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που θα αντικαταστήσουν τις ΝΟΜΕ: «Η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδίασμά, πρόκειται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης. Αλλωστε στόχος είναι η υιοθέτηση πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών εμπορικών πολιτικών για τον καταναλωτή και την ανάπτυξη της χώρας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του ν. 4425/2016 (Α' 185), στην οποία, αρχικά, θα μπορούν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με χρηματικό διακανονισμό και στη συνέχεια με δικαίωμα φυσικής παράδοσης, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων»

Ρυθμίσεις για ΑΠΕ

Εξάλλου στο ίδιο νομοσχέδιο κυρώνονται και άλλα άρθρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 16ης Οκτωβρίου που αφορούν έργα ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα περιέχεται ρύθμιση με την οποία δίνεται παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (από 30 Σεπτεμβρίου 2019 προηγουμένως) για τη θέση σε λειτουργία σταθμών ΑΠΕ που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικού Ρεύματος πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 3468/2006 ("παλιά έργα") με σταθερή τιμή αποζημίωσης, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να λειτουργήσουν, εν πολλοίς λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Η ρύθμιση αφορά μεταξύ άλλων σταθμών και το αιολικό πάρκο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στο Μουζάκι Καρδίτσας, ισχύος 30MW, όπου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις και έχουν καταβληθεί σημαντικά κεφάλαια για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 08:33, 05/11/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL