Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Απειλή για το παγκόσμιο οικοσύστημα η ρύπανση των ωκεανών

Απειλή για το παγκόσμιο οικοσύστημα η ρύπανση των ωκεανών

Civiltech

Μία φυσική παρακμή των ωκεανών, θ' απειλήσει το παγκόσμιο οικοσύστημα και την ευημερία των πολιτών, αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου που, χωρίς ν' αποτελεί επίσημη ενημέρωση, διανέμεται σε ευρωβουλευτές και επιλεγμένους παραλήπτες, ως υλικό αναφοράς.

Στο έγγραφο τονίζεται πως οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της γης και αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ζωής στον πλανήτη μας. Όχι μόνο αποτελούν πρωταρχική πηγή τροφής, αλλά αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο του κύκλου του άνθρακα, ρυθμίζουν το κλίμα και παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου στον αέρα που αναπνέουμε. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο.

Αναφέρεται ακόμη ότι, οι ωκεανοί βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της «Γαλάζιας Οικονομίας», που καλύπτει παραδοσιακούς κλάδους όπως η αλιεία, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι θαλάσσιες μεταφορές και ο παράκτιος τουρισμός, καθώς και νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, η ενέργεια των ωκεανών και η μπλε βιοτεχνολογία, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την καινοτομία.

Υπογραμμίζεται, όμως, ότι παράλληλα, οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν πιέσεις, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την υπερεκμετάλλευση των πόρων, τη ρύπανση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ενεργό παράγοντα στην προστασία των ωκεανών και στη διαμόρφωση της διακυβέρνησης τους. Έχει σημειώσει πρόοδο λαμβάνοντας μέτρα σε σειρά τομέων: θαλάσσια ασφάλεια, θαλάσσια ρύπανση, βιώσιμη κυανή οικονομία, αλλαγή του κλίματος, προστασία της θάλασσας και βιώσιμη αλιεία.

Συμβάλλοντας παράλληλα, στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών για την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις για ένα νέο διεθνές, νομικά δεσμευτικό μέσο, για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιολογικής ποικιλομορφίας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η γαλάζια οικονομία, η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης τις περιβαλλοντικές ευθύνες που συνδέονται με αυτήν.

Υπογραμμίζεται δε ότι, οι υγιείς και καθαροί ωκεανοί εγγυώνται τη μακροπρόθεσμη ικανότητα διατήρησης τέτοιων οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ μια φυσική παρακμή απειλεί το οικοσύστημα του πλανήτη στο σύνολό του και τελικά την ευημερία των κοινωνιών μας.

Η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών αποτελούν βασικές πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συμπληρώνονται από την πρόσφατη περιβαλλοντική νομοθεσία όπως η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης για τη μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα.

Αυτή η ενημέρωση επικαιροποιεί μια προηγούμενη έκδοση που δημοσιεύτηκε για τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τους ωκεανούς που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Μαρτίου 2019.

energy.reporter.com.cy

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:41, 05/11/2019