Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Η κοινωνική ευθύνη είναι στο DNA κάθε επιχείρησης ΑΠΕ

Η κοινωνική ευθύνη είναι στο DNA κάθε επιχείρησης ΑΠΕ

Civiltech

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία. Η κοινωνική ευθύνη είναι λοιπόν στο DNA μιας επιχείρησης ΑΠΕ.

Ωστόσο, αυτό που μοιάζει αυτονόητο για όσους επιχειρούν στον κλάδο των ΑΠΕ, δεν είναι πάντοτε δεδομένο και για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις δραστηριότητές τους. Αυτήν ακριβώς την απόσταση έρχεται να γεφυρώσει η εταιρική επικοινωνία: να κερδίσει δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών, αναδεικνύοντας με σύγχρονο και επαγγελματικό τρόπο τη χρησιμότητα των επενδύσεων σε ΑΠΕ και την υψηλή προστιθέμενη αξία που φέρνουν στον τόπο τους.

Πώς, όμως, επικοινωνείται το σχέδιο δράσεων μιας επιχείρησης ΑΠΕ; Με ποια κριτήρια σχεδιάζεται και σε ποιες ανάγκες πρέπει να απαντά η εταιρική της επικοινωνία; Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας που πρέπει να ακολουθείται; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πρώτες ερωτήσεις που μας απευθύνουν οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου κλάδου.

Και φυσικά η απάντηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ένα απλό ναι ή όχι. Ασφαλώς και υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τον σχεδιασμό της εταιρικής επικοινωνίας μιας επιχείρησης στον χώρο της ενέργειας, όμως δεν αρκούν μόνο αυτές για να κάνουν τη διαφορά.

Υπάρχει λοιπόν κάτι που δημιουργεί επιπλέον αξία στην επικοινωνία μιας επιχείρησης ΑΠΕ;

Κανόνας Νο#1, Η ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία στους κόλπους της οποίας δραστηριοποιείται, αποτελεί το Α και το Ω στην επικοινωνία της επιχείρησης προς τα έξω. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης, ο σεβασμός σε περιβαλλοντικούς κανόνες, η κοινωνική ανταπόδοση, η άρθρωση ενός εταιρικού οράματος υπό όρους βιώσιμης ανάπτυξης που αγγίζει και μιλά τη «γλώσσα» και στο «συναίσθημα» της τοπικής κοινωνίας και όχι απλά η εκτέλεση ενός business plan, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική επικοινωνία, όχι μόνο απέναντι στο τοπικό κοινό, αλλά έναντι όλων των εταίρων της.

Κανόνας Νο#2, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελούν τους δύο ακρογωνιαίους λίθους της Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας όπως αυτή αποτυπώνεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Reports). Οι πολίτες/καταναλωτές έχουν μπουχτίσει από ενέργειες και πρωτοβουλίες «με καλό σκοπό», που, στο τέλος της ημέρας, δεν παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι τοπικές κοινωνίες είναι έτοιμες να αγκαλιάσουν το νέο, αρκεί όμως αυτό να τις πείσει ότι είναι πραγματικά καινούργιο με όρους επιχειρηματικής υπευθυνότητας και όχι απλά εντυπωσιασμού. Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυσης της ανάπτυξης τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται δηλαδή για έναν «ενάρετο κύκλο» Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευημερίας που ανατροφοδοτείται συνεχώς.

Κανόνας Νο#3, One size fits all... sorry not any more. H εποχή των «ετοιματζίδικων» έχει παρέλθει οριστικά και οι επιχειρήσεις στον νευραλγικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιζητούν την προστιθέμενη αξία (added value) που μόνο μια εξειδικευμένη και στοχευμένη εταιρική επικοινωνία μπορεί να τους προσφέρει. Και αυτό προϋποθέτει μια επικοινωνιακή στρατηγική προσαρμοσμένη στο ιδιαίτερο προφίλ της επιχείρησης, αλλά και αρκούντως ευέλικτη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες.

Κανόνας Νο#4, Επικοινωνία των δράσεων με φρέσκο και δημιουργικό τρόπο μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει CSR, Print, Digital, εταιρική και προϊοντική καμπάνια. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο των ΑΠΕ χρειάζεται να αξιοποιήσουν όλα τα μέσα που τους προσφέρει η σύγχρονη εταιρική επικοινωνία προκειμένου να πείσουν τους πολίτες ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο να βελτιώσουν τους οικονομικούς τους δείκτες, αλλά έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τη βιώσιμη ανάπτυξη, παράγοντας απτή αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Γιάννης Δέτσης, σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας

naftemporiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:14, 05/11/2019