Καταργείται το πλαφόν του 0,75% στη φορολογία των ΑΕΕΑΠ

Καταργείται το πλαφόν του 0,75% στη φορολογία των ΑΕΕΑΠ

Thermogas

Το προηγούμενο, ελκυστικό, καθεστώς φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), αλλά με διατήρηση της επιβολής φόρου στα διαθέσιμα (στην ουσία, τα μετρητά) επαναφέρει η κυβέρνηση, με διάταξη που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση καταργείται η πρόβλεψη του νόμου 4393/2016, που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με την οποία οριζόταν ελάχιστο εξαμηνιαίο ποσοστό 0,375% (δηλαδή 0,75% ετησίως) για τη φορολόγηση των ακινήτων και των διαθεσίμων των ΑΕΕΑΠ.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη κατώτερου πλαφόν συντελεστή φορολόγησης είχε στην ουσία επταπλασιάσει τη φορολογία των ΑΕΕΑΠ, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές αντιδράσεις και να «παγώσουν» ορισμένα σχέδια για τη σύσταση νέων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα. Στην αγορά real estate υποστηρίζουν πως με τη ρύθμιση, πράγματι το καθεστώς φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ γίνεται πολύ πιο ελκυστικό, όπως στο παρελθόν, αλλά θα περίμεναν να εξαιρεθούν και τα μετρητά από τη φορολογία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που εντάχθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο, «οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων...».

Η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος ενδέχεται να επιταχύνει τα σχέδια σύστασης ή/και εισαγωγής στο χρηματιστήριο ΑΕΕΑΠ από αρκετούς ομίλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Βιοχάλκο, Φουρλής, Orilina (συνδέεται με διαχειριστές του hedge fund Brevan Howard), κ.α.

Φώτης Κόλλιας
fotisk2@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:23, 08/11/2019
Sto Therm
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL