Ακόμη πιο χαμηλό το κόστος των ΑΠΕ σύμφωνα με την Lazard

Ακόμη πιο χαμηλό το κόστος των ΑΠΕ σύμφωνα με την Lazard

Thermogas

Ακόμη πιο ανταγωνιστικές καθίστανται οι ΑΠΕ σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας Lazard. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η μελέτη, κατά το τελευταίο έτος το κόστος των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, καθώς υποχώρησε κατά 4% και 7% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται, οι περιφερειακές διαφορές στη διαθεσιμότητα των πόρων και στο κόστος των καυσίμων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφορά στο LCOE ορισμένων τεχνολογιών, αν και ορισμένες από αυτές τις διακυμάνσεις μπορούν να μετριαστούν με προσαρμογές στην κεφαλαιακή διάρθρωση ενός έργου, αντανακλώντας τη διαθεσιμότητα και το κόστος του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων. Αν ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις, το μέσο κόστος των αιολικών είναι 28 δολάρια και των φωτοβολταϊκών πάρκων 36 δολάρια, έναντι 34 στην περίπτωση του άνθρακα και 29 στην πυρηνική ενέργεια.

Όπως επισημαίνεται, για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, απαιτούνται υποδομές αποθήκευσης.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι το κόστος αποθήκευσης, ιδίως για την τεχνολογία ιόντων λιθίου, συνέχισαν να μειώνονται ταχύτερα από ότι για τις εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης.

insider.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 13:36, 13/11/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL