Η επίδραση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών

Η επίδραση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών

Thermogas

Το CEPS διεξήγε μια μελέτη για την επίδραση της κυκλικής οικονομίας στην ταχύτατα κινούμενη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η εστίαση αυτής της μελέτης είναι η κινητή τηλεφωνία -ένα βασικό προϊόν στον τομέα καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών με ποικίλο εύρος τιμών και διάρκειας ζωής.

Τα κινητά τηλέφωνα, ιδιαίτερα τα smartphones, έχουν υποστεί μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης για να καταστούν σχεδόν απαραίτητα για το σημερινό τρόπο ζωής. Ωστόσο η παραγωγή τους, η χρήση και η διάθεσή τους μπορεί να συνεπάγεται σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτή η μελέτη εξετάζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή προσεγγίσεων της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξιών κινητών τηλεφώνων.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη αναξιοποίητη δυναμική για ανάκτηση υλικών τόσο από την ετήσια ροή νέων κινητών τηλεφώνων που πωλούνται στην Ευρώπη μόλις φθάσουν στο τέλος της ζωής όσο και από το συσσωρευμένο απόθεμα αχρησιμοποίητων, συσκευών χειμερίας νάρκης όπως λέγονται, στα νοικοκυριά της ΕΕ.

Η επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης για αυτές τις συσκευές μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για τη μείωση της ανεξαρτησίας της ΕΕ από εισαγόμενα υλικά και να καταστήσει τις δευτερογενείς πρώτες ύλες διαθέσιμες στην αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα απαιτούνταν πολιτική δράση για να κλείσει το κενό συλλογής για συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή κυκλικών προσεγγίσεων στην αλυσίδα αξιών κινητής τηλεφωνίας μπορεί επιπλέον να οδηγήσει σε ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο της ανακαίνισης.

Η παράταση της ζωής των κινητών τηλεφώνων μπορεί επίσης να παράσχει οφέλη για τον μετριασμό του CO2, ιδιαίτερα από την εκτόπιση της παραγωγής νέων συσκευών.

Των Βασίλειου Ρίζου, Julie Bryhn, Monica Alessi, Alexandra Campmas, Antonella Zarra

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: ceps.eu

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:47, 13/11/2019
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL