ΕΣΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους

B2Green avatar
15:52, 13/11/2019
Business > Green Business > Νέα

ΕΣΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους

Civiltech

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του συμπληρωματικού προσωρινού πίνακα της Δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)».

Σύμφωνα με την απόφαση, πραγματοποιείται παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων Α (άνεργοι, μισθωτοί) έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και για την κατηγορία δικαιούχων Β (αυτοαπασχολούμενοι) έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι προθεσμίες είναι οριστικές και η μη τήρηση αυτών οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:52, 13/11/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL