Κλιματική Αλλαγή: Παγκόσμια απειλή για τη ζωή στους ωκεανούς & τις θάλασσες

Κλιματική Αλλαγή: Παγκόσμια απειλή για τη ζωή στους ωκεανούς & τις θάλασσες

Thermogas

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, τονίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά άμεση υπαρξιακή απειλή για τη ζωή στους ωκεανούς και τις θάλασσες παγκοσμίως.

Το Συμβούλιο ζητεί να αυξηθούν οι δράσεις πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες υπερθερμαίνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο.

Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί άμεσα δράση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιλογές για μέτρα πολιτικής αντιδρώντας στα ανησυχητικά συμπεράσματα της νέας ειδικής έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, η βιώσιμη γαλάζια οικονομία και ο ρόλος των οικονομικών τομέων που συνδέονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές, μεταξύ των οποίων η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές και η υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ενίσχυση του συντονισμού στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της μετεωρολογικής και ωκεανογραφικής συνεργασίας στις περιοχές γύρω από τον Βόρειο Πόλο, η προστασία της Αρκτικής και των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, λόγω του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα τους στην κλιματική αλλαγή η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών αποβλήτων και των μικροπλαστικών η διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών ωκεανών, η προστασία της βιοποικιλότητας των ευάλωτων θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, η ενίσχυση της έρευνας και της ωκεανολογίας.

tovima.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:58, 19/11/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL