Οι επιτυχόντες μηχανικοί στο πρόγραμμα συμβουλευτικής & κατάρτισης • Δεκτές & νέες αιτήσεις

B2Green avatar
08:24, 21/11/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Οι επιτυχόντες μηχανικοί στο πρόγραμμα συμβουλευτικής & κατάρτισης • Δεκτές & νέες αιτήσεις

Civiltech

Μετά την απόφαση με αρ. Α1/Σ19/19 της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης με ΟΠΣ 5030505 αναρτήθηκε στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πίνακας των 79 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας των απορριφθέντων,  της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/κης», που με δικαιούχο το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”.

Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν 168 αιτήσεις και ότι οι  απορριφθέντες  είτε δεν κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών (63) είτε οι φάκελοι που κατέθεσαν δεν περιελάμβαναν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (26) οπότε δεν βαθμολογήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον πίνακα των επιτυγχόντων ΕΔΩκαι τον πίνακα των απορριφθέντων ΕΔΩ.

Στο μεταξύ, ενεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για άνεργους μηχανικούς, λόγω της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων.

teetkm.gr

B2Green
By B2Green.gr 08:24, 21/11/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL