Προειδοποίηση Κομισιόν για τις ελληνικές εξαγωγές

B2Green avatar
08:28, 21/11/2019
Business > Green Business > Νέα

Προειδοποίηση Κομισιόν για τις ελληνικές εξαγωγές

Civiltech

Την άρση των διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων που «φρενάρουν» τις εξαγωγές, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση η Κομισιόν, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους υποτονικούς ρυθμούς αύξησης (των εξαγωγών) που αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μπορεί το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές να έτρεξαν με ρυθμό 8,7%, ωστόσο, η πρόβλεψη για χαμηλότερους ρυθμούς στην ευρωζώνη κατά τα επόμενα χρόνια, είναι πιθανό να μετριάσει τα επίπεδα των μεριδίων αγοράς των Ελλήνων εξαγωγέων.

Για το λόγο αυτό, σημειώνει στην έκθεσή της, θα πρέπει να επιταχυνθεί η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου, όπως, η δημιουργία του Single Window, δηλαδή της εθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας μιας στάσης μέσω της οποίας θα γίνεται η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, όπως η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών κ.ο.κ

Παράλληλα, η Κομισιόν, ζητεί να δοθεί έμφαση στους τομείς της οικονομίας που είναι προσανατολισμένοι στις εξαγωγές, σημειώνοντας ότι σ΄αυτή την κατηγορία κατατάσσονται μεταξύ άλλων, η γεωργία και τα αγροτικά τρόφιμα, καθώς και στους υπόλοιπους τομείς που διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πάντως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών για ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και σχεδιάζει περαιτέρω ενέργειες για τον εξορθολογισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων διαδικασίες και την τόνωση των επενδύσεων σε βασικούς τομείς.

Επιφυλάξεις για το Enterprise Greece

Ιδιαίτερη αναφορά στην γίνεται στην έκθεση για το Enterprise Greece, το οποίο πλέον έχει περάσει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών, αντί του Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ήταν μέχρι πρόσφατα. Αυτό, γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός για την τόνωση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και για να αρθούν οι αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες σε αυτούς τους τομείς.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει τη συγκέντρωση όλων των δράσεων και πολιτικών στο υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους,

Στο νέο, αυτό πλαίσιο, το Enterprise Greece θα αποτελέσει το κύριο όχημα της χώρας που θα εφαρμόσει την Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια που βρίσκεται στο στάδιο της διαμόρφωσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, η νέα κυβέρνηση παρουσίασε ένα αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης που ορίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, ωστόσο σημειώνεται ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων αυτής της στρατηγικής.

Στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία εντός του 2021 μιας ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας (AGORA +) για την παροχή πληροφοριών σε δυνητικούς εξαγωγείς και επενδυτές, η αναβάθμιση πάλι εντός του 2021 του Help Desk του Enterprise Greece η κατάρτιση επιχειρηματικών οδηγών για αγορές - στόχους (έως τον Οκτώβριο του 2021) καθώς και η ενίσχυση μέχρι τον Ιούλιο του 2023 των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στις ελληνικές πρεσβείες.

Ωστόσο, η Κομισιόν κρίνει, ότι ενώ τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για την υποστήριξη της εξωστρέφειας, το πεδίο εφαρμογής τους, είναι περιορισμένο. Συγκεκριμένα, επισημαίνει, ότι το Σχέδιο Δράσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και στερείται συγκεκριμένων εργαλείων πολιτικής για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, σε υποσχόμενους τομείς, όπως τα αγροτικά τρόφιμα, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα και η υψηλή τεχνολογία.

Επιπλέον, το σχέδιο δράσης δε δημιουργεί τους απαραίτητους συνδέσμους για την προώθηση των εξαγωγών και παράλληλα προσέλκυσης επενδύσεων, καταλήγει η Κομισιόν.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:28, 21/11/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL