Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Επιστολή για τις άδειες δόμησης αιολικών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Επιστολή για τις άδειες δόμησης αιολικών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Civiltech

Επείγουσα επιστολή απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία ζητά επείγουσα νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιλυθεί ένα οξύμωρο φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ), έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολεοδομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτούν θετικά στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ, αλλά να θεωρούν ότι απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόμησης.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι ανακύπτει από την διατύπωση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 όπως ισχύει, η οποία θέτει χωρικούς περιορισμούς (αποστάσεις από οδούς) για τη χορήγηση άδειας δόμησης εντός ΑΓΥΠ. Κατά την άποψη της ΕΛΕΤΑΕΝ, η συγκεκριμένη προστατευτική διάταξη δεν θα έπρεπε να κωλύει τη χορήγηση αδειών δόμησης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων αφού, κανονικώς, επικρατεί -ως ειδικότερη- η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (που επαναλαμβάνεται με το άρθρο 24 του σχετικού νομοσχεδίου), η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ.

Ωστόσο, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφιβολία είναι απαραίτητο να προστεθεί επειγόντως ειδική διάταξη στο ν. 4178/2013, ώστε να επιλυθεί με σαφήνεια η αντιφατική διατύπωση των δύο νομοθετημάτων. Η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει με την επιστολή της συγκεκριμένη διάταξη.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΛΕΤΑΕΝ:

Προς:
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά
2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθ. Δημήτρη Οικονόμου
3. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκρέκα
4. Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου
5. Γενικό Διευθυντή Ενέργειας ΥΠΕΝ, κ. Δημήτρη Τσαλέμη

Θέμα: Συμβατότητα αιολικής ενέργειας και Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας – Επείγουσα ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης

Σχετ.: Σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ και στήριξη των ΑΠΕ»

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη ένα ζήτημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση των λίγων αιολικών πάρκων που έχουν αδειοδοτηθεί και αναπτυχθεί σε περιοχές Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ).

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η δυνατότητα αυτή επαναλαμβάνεται και στο ανωτέρω σχετικό σχέδιο νόμου που βρίσκεται στη Βουλή και έχει ήδη ψηφιστεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου (άρθρο 24).

Επικουρικά σημειώνουμε ότι, ήδη από το 2008 όταν θεσπίσθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε., η Υποστηρικτική Μελέτη του είχε διαπιστώσει ότι «δεν υφίσταται κανενός είδους λειτουργική ασυμβατότητα» μεταξύ αιολικών πάρκων και ΑΓΥΠ, παρόλο που τότε (το 2008) δεν είχε ακόμα προβλεφθεί η εγκατάστασή τους σε τέτοιες γαίες. Για αυτό και η Μελέτη είχε προτείνει ρητά ότι «… θα πρέπει να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για την άρση αυτής της αντίφασης, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ υπό όρους στις περιοχές αυτές». Πράγματι προωθήθηκε αργότερα και εφαρμόσθηκε σχετική διάταξη που έχει ήδη επιτρέψει την αδειοδότηση και ωρίμανση μερικών αιολικών πάρκων σε περιοχές ΑΓΥΠ.

Όμως, όπως επισημάναμε και δια της συμμετοχής μας στη δημόσια διαβούλευση του ανωτέρω σχετικού νομοσχεδίου, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολεοδομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτούν θετικά στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ, αλλά να θεωρούν ότι απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόμησης.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι ανακύπτει από την διατύπωση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 όπως ισχύει [1] , η οποία θέτει χωρικούς περιορισμούς (αποστάσεις από οδούς) για τη χορήγηση άδειας δόμησης εντός ΑΓΥΠ. Κατά την άποψή μας, η συγκεκριμένη προστατευτική διάταξη δεν θα έπρεπε να κωλύει τη χορήγηση αδειών δόμησης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων αφού, κανονικώς, επικρατεί -ως ειδικότερη- η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (που επαναλαμβάνεται με το άρθρο 24 του σχετικού νομοσχεδίου), η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ.

Ωστόσο, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφιβολία είναι απαραίτητο να προστεθεί επειγόντως ειδική διάταξη στο ν. 4178/2013, ώστε να επιλυθεί με σαφήνεια η αντιφατική διατύπωση των δύο νομοθετημάτων. Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να γίνει με τροποποίηση του άρθρου 24 που του σχετικού νομοσχεδίου που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Παρακαλούμε λοιπόν, να προστεθεί νέα παράγραφος 3 σε αυτό το άρθρο 24, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«3. Μετά την περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α’174), προστίθεται νέα περίπτωση α1’ ως εξής:

“α1. Ειδικώς επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης στα αγροτεμάχια και τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ή έχουν καθορισθεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας χωρίς τους χωρικούς περιορισμούς της προηγούμενης περίπτωσης α’, για τα έργα, περιλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων, που η εγκατάστασή τους εντός των αγροτεμαχίων και των περιοχών αυτών επιτρέπεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) όπως ισχύει.” ».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπασταματίου
Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ


[1] Η διάταξη αυτή, έχει ως εξής:

11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:12, 25/11/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα