Κρατική εγγύηση €60 εκ. για δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου στην Κύπρο

B2Green avatar
12:44, 27/11/2019
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Κρατική εγγύηση €60 εκ. για δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου στην Κύπρο

Thermogas

Την έγκριση της βουλής για κυβερνητική εγγύηση €60,2 εκ. προς την Alfa Mediterranean Enterprises ζητά ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή ηλιοθερμικού πάρκου 50MW που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε επιστολή του προς τη βουλή, ο υπουργός σημειώνει ότι το υπουργικό συμβούλιο ενημερώθηκε στις 15 Νοεμβρίου για την πρόθεση παραχώρησης κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους €60,2 εκ. προς όφελος της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises για χρηματοδότηση του έργου CY CSPc EOS Green Energy.

Η εταιρεία αιτήθηκε για παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης για κάλυψη της χρηματοδότησής της ως φορέας εκμετάλλευσης του έργου το οποίο περιλαμβάνεται στα καινοτόμα έργα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού NER300.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για παροχή κυβερνητικής εγγύησης πέραν του €1 εκ. ζητείται η έγκριση της βουλής.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος το γενικό λογιστήριο θεωρεί ότι το έργο περιλαμβάνεται στις πολιτικές προτεραιότητες του υπουργείου γεωργίας, πληροί τα κριτήρια παραχώρησης κυβερνητικής εγγύησης και είναι βιώσιμο. Θέτει όμως ως προϋπόθεση την πλήρη εξασφάλιση της ανακτησιμότητας τυχόν μελλοντικών ζημιών που πιθανόν να προκύψουν από την εγγύηση αυτή.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, πέραν της έγκρισης από τη βουλή, η οριστικοποίηση της παραχώρησης κυβερνητικής εγγύησης προϋποθέτει την προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης €60,2 εκ. προς όφελος της Δημοκρατίας, εξασφάλιση σχετικής γνωμοδότησης από τον έφορο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων και την υπογραφή της νομικά δεσμευτικής πράξης από την εταιρεία.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών.

Επισυνάπτεται η επιστολή του υπουργού οικονομικών προς τη βουλή εδώ

Της Γεωργίας Χαννή

stockwatch.com.cy

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 12:44, 27/11/2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL