Πίνακες: Οι αλλαγές του νέου φορολογικού & ασφαλιστικού για μισθωτούς, ελ. επαγγελματίες & επιχειρήσεις

B2Green avatar
20:27, 01/12/2019
Business > Green Business > Νέα

Πίνακες: Οι αλλαγές του νέου φορολογικού & ασφαλιστικού για μισθωτούς, ελ. επαγγελματίες & επιχειρήσεις

Civiltech

Μέσα από τους παρακάτω πίνακες που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα του taxheaven, οι αναγνώστες μπορούν να εντοπίσουν τις διαφορές που προκύπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Στο εισόδημα των μισθωτών/συνταξιούχων από την αλλαγή της κλίμακας για το έτος 2020, όπως ακριβώς προβλέπεται στις προτεινόμενες διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.
  • Στα κέρδη των επαγγελματιών και λοιπών αυτοαπασχολούμενων με τις αλλαγές στην κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος, αλλά και την αλλαγή στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών έτσι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον υπ. Εργασίας.
  • Στο ποσοστό φόρου επί των μερισμάτων από τα κέρδη των νομικών προσώπων, όπως προβλέπεται στις προτεινόμενες διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.
  • Στη ρευστότητα των νομικών προσώπων.

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος)

Σημείωση: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Α.Α.Δ.Ε., κατά το φορολογικό έτος 2017, το 75% των μισθωτών/συνταξιούχων δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο παρακάτω πίνακας αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών επικουρικής ασφάλισης. Για το έτος 2020 έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις στην κλίμακα φόρου όπως προβλέπεται στις προτεινόμενες διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές όπως έχουν ανακοινωθεί από τον υπουργό Εργασίας.

ΣημείωσηΣτον προσδιορισμό των καθαρών κερδών έχουν ήδη αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το έτος 2017, το 74,8% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε κέρδη έως 10.000 ευρώ.

Αντίστοιχα στους ελεύθερους επαγγελματίες παίρνοντας σαν βάση τα καθαρά κέρδη προ εισφορών, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

  • Μερίσματα νομικών προσώπων - νομικών οντοτήτων

Για το έτος 2019 έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (σ.σ. από 29% στο 24%) και η μείωση του συντελεστή φόρου μερισμάτων (από 10% σε 5%) όπως έχουν παρουσιαστεί με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή (σ.σ. ελήφθη υπόψη στον εν λόγω πίνακα αυτή η αλλαγή του φόρου επί των μερισμάτων, γιατί όσα κέρδη του έτους 2019 διανεμηθούν μέσα στο 2020 θα επιβαρυνθούν με συντελεστή φόρου 5%).

Σημείωση: Η μείωση του φόρου μερισμάτων θα ισχύσει από την 1.1.2020, συνεπώς θα αφορά στα μερίσματα που θα διανεμηθούν από τα κέρδη του φορολογικού έτους 2019. Ο κάτωθι πίνακας αφορά σε φόρο εισοδήματος και σε φόρο διανομής μερισμάτων σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ο.Ε. (διπλογραφικά βιβλία).

  • Επίδραση των αλλαγών στην φορολογία εισοδήματος στην ρευστότητα των νομικών προσώπων

taxheaven.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:27, 01/12/2019
ΔΕΠΑ
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL