Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση και τι κάνουµε εµείς

B2Green avatar
10:24, 02/12/2019
Business > Green Business > Απόψεις

Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση και τι κάνουµε εµείς

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση µε τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που τη χαρακτηρίζουν, όπως ο αυτοµατισµός, τα µαζικά δεδοµένα (big data), το υπολογιστικό νέφος, η τρισδιάστατη εκτύπωση και κυρίως η τεχνητή νοηµοσύνη, η οποία χρησιµοποιείται από τον καθέναν µας καθηµερινά όταν γκουγκλάρουµε στο ∆ιαδίκτυο, είναι ήδη εδώ και διαµορφώνει την καθηµερινότητά µας.

Οι επιπτώσεις της θα γίνονται όλο και περισσότερο αντιληπτές σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση αλλάζει τα πάντα και παντού. Τον τρόπο που ζούµε, παράγουµε, δηµιουργούµε και καταναλώνουµε. Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση µετατοπίζει τα σύνορα του παγκόσµιου ανταγωνισµού και φέρνει µεγάλες ανατροπές στον επιχειρηµατικό χάρτη αλλά και µεγάλες ευκαιρίες.

Πώς θα σταθούμε, λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις αλλαγές; Πώς θα προετοιµάσουµε επιχειρήσεις, εργαζόµενους και νέα γενιά; Πώς θα αξιοποιήσουµε το υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο, τον σηµαντικότερο συντελεστή ανάπτυξης στην εποχή της ψηφιακής οικονοµίας; Θα σχεδιάσουµε τη µετάβαση και µε δικούς µας όρους; Η προσαρµογή µας και η αξιοποίηση της νέας ψηφιακής τεχνολογίας είναι σήµερα µια κρίσιµη επιλογή. Αυτό είναι ένα µεγάλο στοίχηµα και για τη δηµόσια πολιτική, τις επιχειρήσεις µας αλλά και για τον καθέναν ξεχωριστά.

Στα παραπάνω ερωτήµατα η απάντηση είναι το σχέδιο και η συνεργασία. Οι 19 χώρες από τις 28 της ΕΕ, ήδη, έχουν αναπτύξει πλατφόρµες συνεργασίας και συντονισµού για τη µετάβαση στη Βιοµηχανία 4.0, µε βασικό συντελεστή τον ιδιωτικό τοµέα και τη βιοµηχανία. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της προετοιµασίας, ενώ ειδικά χώρες που σκοράρουν χαµηλά στην τεχνολογική και ψηφιακή ωρίµανση εµφανίζονται περισσότερο διεκδικητικές στη διαµόρφωση του νέου ψηφιακού µέλλοντος.

Ο ΣΕΒ έχει εντοπίσει 5 βασικούς πυλώνες παρέµβασης, για την αναγκαία µετάβαση, όπως είναι: α) Αµεση δηµιουργία µηχανισµών διακυβέρνησης και συντονισµού δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, β) ∆ραστική ενίσχυση τεχνολογικών επενδύσεων (CapEx), γ) Ενίσχυση επενδύσεων που µετασχηµατίζουν την έρευνα σε «εµπορεύσιµη» καινοτοµία, δ) Κάλυψη χάσµατος ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, ε) Ανάπτυξη κόµβων καινοτοµίας για τη συνεύρεση ερευνητών και επιχειρήσεων.

Με σημείο κορύφωσης το βιοµηχανικό συνέδριο, στις 19 ∆εκεµβρίου, ο ΣΕΒ ανοίγει τον δηµόσιο διάλογο, γιατί πιστεύουµε ότι η Βιοµηχανία 4.0 είναι η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Βασικές θεµατικές του συνεδρίου είναι το ταξίδι του µετασχηµατισµού, η βιοµηχανία στη νέα εποχή, η ώρα για συνεργασίες και συµπράξεις, και µαζί για µια εθνική στρατηγική.

Στο επικό έργο «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», ο σοφός µάγος Γκάνταλφ σε µια κρίσιµη στιγµή υπενθυµίζει στον πρωταγωνιστή ότι «το θέµα είναι τι θα κάνεις στον χρόνο που σου δόθηκε». Το ίδιο ακριβώς ερώτηµα τίθεται και για εµάς. Πώς θα προετοιµαστούµε, ως επιχειρήσεις, ως άνθρωποι της παραγωγής αλλά και ως κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, για να συµµετάσχουµε στον νέο θαυµαστό κόσµο της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Γιατί έχουµε πολλά πράγµατα να κάνουµε συγχρόνως µαζί και λίγο χρόνο για να τα πέτυχουµε. Με αυτοπεποίθηση, τόλµη, συνεργασία και σχέδιο το µπορούµε. Ο ΣΕΒ ανοίγει τον δηµόσιο διάλογο µε σηµείο κορύφωσης το βιοµηχανικό συνέδριο, στις 19 ∆εκεµβρίου.

Δημήτρης Βεργάδος

ethnos.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:24, 02/12/2019