Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Κύπρος: Έργο 9,6 εκ. ευρώ θα το ξοφλήσει στην ΑΗΚ σε 20 χρόνια

Κύπρος: Έργο 9,6 εκ. ευρώ θα το ξοφλήσει στην ΑΗΚ σε 20 χρόνια

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Ύστερα από δύο χρονών σχεδόν προσπάθειες υπογράφηκε τελικά την περασμένη βδομάδα μεταξύ της ΑΗΚ και του Υπουργείου Παιδείας η συμφωνία για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων και Θερμομόνωσης Οροφής σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια. Η συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 4,2MW, καθώς και τη θερμομόνωση των οροφών των πτερύγων, όπου θα εγκατασταθούν τα συστήματα, σε όλα τα δημόσια σχολικά κτίρια που υπάρχει η τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης και για τα οποία τηρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κατανάλωσης, ώστε τα συστήματα που θα εγκατασταθούν να είναι επωφελή για το Υπουργείο.

Η διαδικασία μελέτης, προκήρυξης και αξιολόγησης προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Όλοι οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις θα διενεργηθούν εξ ολοκλήρου από την ΑΗΚ σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες. Η μεθοδολογία αυτή θα επιτρέψει την ευρύτερη συμμετοχή ιδιωτών προσφοροδοτών στο έργο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΑΗΚ. Το Υπουργείο Παιδείας θα αποπληρώσει την ΑΗΚ σταδιακά, σε περίοδο 20 ετών με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να είναι περίπου 9,6 εκ ευρώ.

Το κράτος δηλαδή διευκολύνεται τα μέγιστα για μια ακόμα φορά από τον Ημικρατικό Οργανισμό της ΑΗΚ, καθώς είναι γνωστό ότι πουθενά στον ιδιωτικό τομέα δεν γίνονται τέτοιες διευκολύνσεις. Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ πέρα από τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει και τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το όφελος της ΑΗΚ θα είναι στην ουσία η ηλεκτρική ενέργεια που θα διοχετεύεται στο δίκτυό της τις ώρες και μέρες/μήνες μη λειτουργίας των σχολείων.

Σχολιάζοντας αυτές τις επισημάνσεις μας η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, κα Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους:

Πρώτον για λόγους κοινωνικής προσφοράς της ΑΗΚ και δεύτερον για να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για μεγαλύτερη συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτρική ενέργεια. Μεγάλη η χάρη του κράτους που θέλει να ξεπουλήσει Ημικρατικούς Οργανισμούς όπως η ΑΗΚ ή η ΑΤΗΚ που έχουν κοινωνική προσφορά με μερίσματα εκατομμυρίων προς τα κρατικά ταμεία, αλλά αυτό θέλει να τα ξεπουλήσει σε ιδιώτες... Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο στόχος για τον οποίο έχει δεσμευτεί η Κύπρος προς την κατεύθυνση της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτρική αγορά είναι η συμβολή τους στο 16% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 1/1/2020. Στόχος τον οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Εμπορίου στην τελευταία έκθεση πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2018, εκτίμησε ότι θα επιτευχθεί...

Να σημειώσουμε ότι η ΑΗΚ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί από το 2014 ένα ακόμα πάρκο φωτοβολταϊκών στο Τσέρι, ισχύος 3 MW, ενώ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δεύτερο στην περιοχή Ακρωτηρίου Λεμεσού, ισχύος 20 MW, για το οποίο όμως συναντά δυσκολίες λόγω αντιδράσεων για περιβαλλοντικούς λόγους.

Ένα άλλο τεράστιο πάρκο φωτοβολταϊκών, ισχύος 66 MW, η ΑΗΚ θα αναπτύξει στην περιοχή Αχερά σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία θα συμβάλει στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του κράτους, στην παραγωγή πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ προς τα κράτη-μέλη της, όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων και θερμοκηπιακών αερίων, την εκπλήρωση του εναρμονιστικού και υποδειγματικού ρόλου που πρέπει να έχουν τα δημόσια κτίρια στον τομέα της ενέργειας, και την καλλιέργεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών και ειδικότερα την εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Και έλλειμμα ηλεκτρικής ισχύος
Να σημειώσουμε ότι αυτές τις μέρες επίσης, παραδίδοντας την έκθεση της ΡΑΕΚ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Αρχής, δρ Αντρέας Πουλικκάς, αποκάλυψε ότι έγιναν μελέτες σύμφωνα με τις οποίες στο διάστημα 2022-2024 θα υπάρχει σοβαρή έλλειψη στην επάρκεια ισχύος του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και διαφάνηκε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί και νέο συμβατικό παραγωγικό δυναμικό της τάξης των 600 MW. Η ήδη εγκατεστημένη ισχύς αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 1483 MW. H εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανέρχεται στα 157 MW από αιολικά συστήματα, 146 MW από φωτοβολταϊκά και 13 MW από συστήματα βιομάζας.

Στους στόχους της ΡΑΕΚ είναι ο επανασχεδιασμός του ηλεκτρικού δικτύου ώστε αυτό να γίνει αμφίδρομο και να καταστεί «έξυπνο», να μπορεί να υποστηρίξει υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το δίκτυο αυτό προβλέπεται να είναι έτοιμο μέχρι το 2025 και στο ίδιο πλαίσιο η ΑΗΚ έχει αναλάβει να εγκαταστήσει 300.000 «έξυπνους μετρητές» για όλους τους καταναλωτές έναντι δαπάνης 75 εκ. ευρώ. Με αυτούς τους «έξυπνους μετρητές» ο καταναλωτής θα χρεώνεται το πραγματικό κόστος της κιλοβατώρας την ώρα της κατανάλωσης, καθώς οι διατιμήσεις ανά κιλοβατώρα θα είναι ρυθμισμένες ανάλογα με τις ώρες αιχμής και γενικά θα είναι διαφορετικές στη διάρκεια του 24ώρου.

Η ΑΗΚ θα μπορεί να κάνει αυτόματη καταμέτρηση της κατανάλωσης, τη σύνδεση και την αποσύνδεση εξοικονομώντας έτσι πόρους, ενώ εκτιμά ότι θα μειωθούν και υποκλοπές ρεύματος.

Την περασμένη βδομάδα ο Υπουργός Εμπορίου ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης για «νέο σχέδιο κινητών» που αφορά εκτός από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και την εγκατάσταση σημείου φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έξυπνων μετρητών.

Νίκη Κουλέρμου

dialogos.com.cy

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:08, 02/12/2019