Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤEE στις 06/12 • Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

B2Green avatar
09:14, 03/12/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤEE στις 06/12 • Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Civiltech

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 22:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ όπως είναι το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, Ελεγκτές Δόμησης, Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr κλπ.

B2Green
By B2Green.gr 09:14, 03/12/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL