Με παρέμβαση του ΣτΠ η διόρθωση στα εφάπαξ των μηχανικών

B2Green avatar
16:31, 03/12/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Με παρέμβαση του ΣτΠ η διόρθωση στα εφάπαξ των μηχανικών

Civiltech

Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΕΠ προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη ισχυριζόμενος ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογιζόταν η εφάπαξ παροχή των, πριν την 1η .1.1993, ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ήταν λανθασμένος, επειδή έρχονταν σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στηριζόμενος σε Εγκύκλιο, οι οδηγίες της οποίας διαφοροποιούνταν ουσιωδώς από την αντίστοιχη νομοθετική διάταξη (ν. 4387/2016, άρθρο 35, παράγραφος 4).

Ο Συνήγορος του Πολίτη αφού διερεύνησε την υπόθεση διαπίστωσε ότι πράγματι στην Εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018) εισάγεται νέα, διαφορετική βάση υπολογισμού για την εφάπαξ παροχή, καθώς ως αποδοχές νοούνται πλέον οι αποδοχές από την έναρξη ασφάλισης των δικαιούχων έως και 31.12.2013, ενώ έχει παραληφθεί η ρητή αναφορά στο νόμο, σύμφωνα με την οποία ως αποδοχές για τον υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβαν οι ασφαλισμένοι κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013.

Η Αρχή, θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η εφαρμοζόμενη Εγκύκλιος κινείτο σε αντίθεση με το νόμο, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιστολή, ζητώντας να επανεξεταστούν οι οδηγίες οι οποίες είχαν δοθεί με την Εγκύκλιο, με τη σημείωση ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι, θεσμικά επιτρεπτοί, τρόποι αλλαγής της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, στους οποίους σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται οι Εγκύκλιοι και επομένως, αν κατά την εφαρμογή της επίδικης διάταξης διαπιστώθηκαν προβλήματα και αδυναμίες, αρμόδια να αποφασίσει αυτήν την αλλαγή είναι μόνο η νομοθετική λειτουργία.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/35591/Δ16.1210/7.8.2019 έγγραφο, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακάλεσε την ανωτέρω εγκύκλιο, «ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις του Ν. 4387/2016».

B2Green
By B2Green.gr 16:31, 03/12/2019
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL