Νέα έκδοση: Ενεργειακή Φτώχεια 2.0

Νέα έκδοση: Ενεργειακή Φτώχεια 2.0

Thermogas

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση.

Το 2ο βιβλίο με τίτλο “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” – που αποτελεί συνέχεια της 1ης έκδοσης (2017) – έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού αυτού προβλήματος και να προκαλέσει δημόσιο διάλογο σχετικά με την αναγκαιότητα συστηματικής αντιμετώπισής του. Η έκδοση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Iδρύματος Χάινριχ Μπελ, του INZEB και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η έκδοση “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια, η αναθεώρηση του πακέτου πολιτικών «Καθαρή Ενέργεια για όλους», η εισαγωγή του νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα κ.ά., καθώς και μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας γνώμης σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.


Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέροντα παραδείγματα και προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών του φαινομένου με τρόπο συνδυαστικό και κοινωνικά καινοτόμο. 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνδέσμου: inzeb.org/wp-content/uploads/ENERGY-POVERTY-2.0.pdf

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 10:13, 05/12/2019
ΔΕΠΑ
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL