Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Συνεργασία ISOMAT και Schneider Electric για τη βελτιστοποίηση της Ενεργειακής απόδοσης Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής

Συνεργασία ISOMAT και Schneider Electric για τη βελτιστοποίηση της Ενεργειακής απόδοσης Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής

Civiltech

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ISOMAT, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης της Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής με στοχευμένες και κοστολογημένες δράσεις. Η ISOMAT διαθέτει 3 παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία και 5 θυγατρικές εταιρείες στη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία και τη Σλοβενία, ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη συνεργασία διακρίνεται στους παρακάτω άξονες:

 • Την αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης
 • Τον προγραμματισμό και τη θέση σε λειτουργία του Ενεργειακού λογισμικού
 • Την παροχή συμβουλευτικών αναφορών για την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης
 • Την παράδοση κοστολογημένων δράσεων με προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις, χάρη στην αρχιτεκτονική EcoStruxure που συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των πόρων της ISOMAT. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, η εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις, τις οποίες έφερε εις πέρας με επιτυχία, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική EcoStruxure με σκοπό τη δυνατότητα συλλογής και οργάνωσης σε βάθος των δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης, την επιτήρηση των διαδικασιών και την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης, με έναν σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης. Για το συγκεκριμένο σκοπό, 30 αναλυτές ενέργειας και gateways συνεργάστηκαν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και για τον εντοπισμό των προβλημάτων του δικτύου ηλεκτρικής διανομής που ενδεχομένως να αποτελούσαν πρόβλημα για τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρείχε στην ISOMAT το λογισμικό EcoStruxure Facility Expert, το οποίο παρέχει αυτόματες μηνιαίες αναφορές, γραφήματα για την εύκολη απεικόνιση του ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης βάσει των διεθνών προτύπων (ISO50001) και του κόστους ενέργειας, καθώς και συγκριτικά δεδομένα ανά ημέρα/μήνα/χρόνο κλπ. Παράλληλα, επιτρέπει τη θέσπιση ενεργειακών στόχων και την παρακολούθησή τους.

Μια επιπλέον λύση που πρόσφερε η Schneider Electric είναι το EcoStruxure Facility Advisor, μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, στην αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από τα διαχειριστικά προγράμματα (edge control) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πελάτη. Το EcoStruxure Facility Advisor προέκυψε λόγω της ανάγκης της ISOMAT για εργαλεία που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και στην πληροφόρηση των εμπλεκόμενων ατόμων. Έτσι, μέσα από εξαμηνιαίες αναφορές που παρουσιάζουν τη συνολική κατάσταση της εγκατάστασης, οι χρήστες ενημερώνονται άμεσα και με εγκυρότητα.

Την παροχή των παραπάνω προτάσεων-λύσεων και την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης, ανέλαβε η εταιρεία TECHORAMA, ως πιστοποιημένος EcoXpert συνεργάτης της Schneider Electric. Η Schneider Electric δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες της και αυτό το αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από το τοπικό και παγκόσμιο δίκτυο των εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων συνεργατών της, οι οποίοι προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη στους πελάτες της εταιρείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους.    

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο εταιρειών ανταποκρίνονται σε εξοικονόμηση ενέργειας και συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Μέτρηση Ενέργειας ανά δραστηριότητα
 • Πιστοποίηση ISO 50001
 • Θέσπιση ενεργειακών στόχων και παρακολούθησή τους
 • Βελτίωση ποιότητας ρεύματος
 • Βέλτιστη Αξιοποίηση Υποσταθμού
 • Real time alerts

Επόμενοι στόχοι των εταιρειών είναι:

 • Η σύνδεση και ενοποίηση του υποκαταστήματος της Αθήνας
 • Η σύνδεση και άλλων ενεργειακών πόρων (LPG, Πετρέλαιο κίνησης κλπ.),
 • Real time δεδομένα από τον πάροχο

Με τις καινοτόμες λύσεις της Schneider Electric, η ISOMAT γίνεται ακόμα πιο αποδοτική, πιο «πράσινη» και κερδοφόρα.

B2Green
By B2Green.gr 15:29, 06/12/2019

Ροή άρθρων κατηγορίας