Αυθαίρετα: Νέο σχέδιο νόμου με νέα τροποποίηση του ν.4495/17

Αυθαίρετα: Νέο σχέδιο νόμου με νέα τροποποίηση του ν.4495/17

Civiltech

Πριν προλάβει καλά καλά να στεγνώσει το μελάνι από την τελευταία τροποποίηση του ν.4495/2017, νέες διατάξεις που τον τροποποιούν συμπεριλήφθησαν στο σχέδιο νόμου "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις".

Προηγήθηκε πριν λίγες μέρες η υπερψήφιση του νομοσχεδίου "Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ" το οποίο περιείχε πλήθος διατάξεων αναφορικά με ζητήματα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων και τροποποίησε τον ν.4495/2017. (δείτε εδώ το επικαιροποιημένο κείμενο του ν.4495/2017, όπως ισχύει σήμερα)

Διαβάστε παρακάτω τις διατάξεις που θα τροποποιήσουν εκ νέου τον ν.4495/2017 καθώς και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση:

B2Green
By B2Green.gr 17:19, 06/12/2019
Sto Therm
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL