Προχωρούν οι απαλλοτριώσεις για το ΣΔΙΤ €168 εκατ. στην Πελοπόννησο

Προχωρούν οι απαλλοτριώσεις για το ΣΔΙΤ €168 εκατ. στην Πελοπόννησο

Thermogas

Το προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται η Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου, ύστερα και από τη δέσμευση, τον Νοέμβριο από το βήμα της Βουλής, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την έναρξη της επένδυσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Οι απαλλοτριώσεις

Με την κήρυξη των απαλλοτριώσεων να είναι μία από τις βασικές εκκρεμότητες για την εκκίνηση του έργου, πριν από λίγες ημέρες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με συνεδρίασή της προχώρησε στον ορισμό δικηγόρων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει ότι "προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας είναι δυνατόν με ειδική απόφαση του Εφετείου να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης". Σημειώνεται ότι αυτού του είδους οι απαλλοτριώσεις κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση ειδικής πράξης (ΦΕΚ Α 176/09-10-20).

Εάν η διαδικασία των απαλλοτριώσεων προχωρήσει ομαλά, το έργο θα μπορούσε να ξεκινήσει να υλοποιείται ακόμη και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

To ΣΔΙΤ απορριμμάτων Πελοποννήσου ανήκει στη μακρά λίστα των επενδύσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με επί μακρόν καθυστέρηση. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2013, οπότε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναδείχθηκε ανάδοχος, τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις έχουν αλλάξει.

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει, κατά το ποσό των 66 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2007-2013 με τα υπόλοιπα κεφάλαια να καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή. Το έργο θα οδηγήσει στην δημιουργία 1.000 άμεσων θέσεων εργασίας κατά τη διετή κατασκευαστική περίοδο και περίπου 350 μόνιμων άμεσων θέσεων απασχόλησης κατά την 28ετή περίοδο λειτουργίας του, όπως και εκατοντάδων έμμεσων θέσεων εργασίας.

Το έργο, δυναμικότητας 200.000 τόνων, περιλαμβάνει την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και την μεταφορά των απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στους ΧΥΤΥ.

Για την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων αυτών υπολογίζεται ότι απαιτούνται 24 μήνες, ενώ 10 μήνες ύστερα από την έναρξη κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει, σε πιλοτικό στάδιο, τη διαχείριση των πελοποννησιακών απορριμμάτων.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
dimitris.delevegos@capital.gr

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 20:04, 08/12/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL