Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Thermogas

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 4/2019 και 5/2019 Προκηρύξεων, σας ενημερώνει για την έκδοση της υπ' αριθμ. 1129/2019 Απόφασής της, με την οποία καταρτίστηκαν οι Ακόλουθοι Οριστικοί Κατάλογοι:

Προκήρυξη 4/2019
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β' της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Σύνολο έργων: 43
Συνολική Ισχύς: ~147,650 MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β' της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Σύνολο έργων: 1
Συνολική Ισχύς: 0,99 MW

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: 105,464 MW

Προκήρυξη 5/2019
Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β' της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Σύνολο έργων: 16
Συνολική Ισχύς: 491 MW

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: 225,450 MW

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β' για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

  • Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)
    Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.
  • Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)
    Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 – 12:30 π.μ.

Δείτε την απόφαση εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 18:39, 09/12/2019
ΔΕΠΑ
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL