ΕΛ.ΠΕ για ΔΕΠΑ Εμπορίας

ΕΛ.ΠΕ για ΔΕΠΑ Εμπορίας

Thermogas

Η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, έχει ξεκαθαρίσει ότι, δεν έχει νόημα να διατηρήσει μειοψηφικές συμμετοχές. Ως εκ τούτου, από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην πώληση του 35% στην ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά θα διεκδικήσει την ΔΕΠΑ Εμπορίας είτε αυτόνομα, είτε μαζί με την Edison. H xθεσινή ανακοίνωση των ΕΛ.ΠΕ εκφράζει την ανωτέρω στρατηγική.

newmoney.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:25, 10/12/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL