Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

ΕΛΕΤΑΕΝ: Επιστολή στο ΥΠΕΝ για την απόδοση τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές

ΕΛΕΤΑΕΝ: Επιστολή στο ΥΠΕΝ για την απόδοση τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές

Civiltech

Την ανάγκη για άμεση απόδοση στους δικαιούχους, των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τα αιολικά πάρκα επεσήμανε με επιστολή της στο ΥΠΕΝ η ΕΛΕΤΑΕΝ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 1% του κύκλου εργασιών των εν λειτουργία αιολικών πάρκων και πρέπει να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων που φιλοξενούν τα έργα προκειμένου να μειώσουν το ύψος των λογαριασμών ρεύματος. Η τελευταία φορά που αποδόθηκε το 1% στους κατοίκους ήταν τον Οκτώβριο 2017. Τότε είχε αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχούσε στην παραγωγή της περιόδου από τον Ιούνιο 2010 έως το τέλος 2014 και ανερχόταν σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Περαιτέρω η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί το ΥΠΕΝ να αναζητήσει τις εκθέσεις που του υποβάλουν οι Ο.Τ.Α. και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών για τον τρόπο αξιοποίησης του πρόσθετου τέλους 1,7% που επίσης παρακρατείται από τα αιολικά πάρκα και αποδίδεται στους τοπικούς δήμους. Με βάση τις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να καταγραφούν τα έργα που έχουν εκτελεστεί από τους Ο.Τ.Α. χάρη στα αιολικά πάρκα στις περιοχές που τα φιλοξενούν.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΛΕΤΑΕΝ:

Θέμα: Απόδοση «τέλους 1%» από τα αιολικά πάρκα στους οικιακούς καταναλωτές Αξιοποίηση του «τέλους 1,7%» από τους Ο.Τ.Α.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε το 3% του κύκλου εργασιών των εν λειτουργία αιολικών πάρκων παρακρατείται προκειμένου να αποδοθεί ως εξής:

• 1% στους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων που φιλοξενούν τα έργα προκειμένου να μειώσουν το ύψος των λογαριασμών ρεύματος,
• 0,3% στο Πράσινο Ταμείο και
• 1,7% στους τοπικούς Δήμους για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.

Α] Όμως, η τελευταία φορά που αποδόθηκε το 1% στους κατοίκους ήταν τον Οκτώβριο 2017. Τότε είχε αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχούσε στην παραγωγή της περιόδου από τον Ιούνιο 2010 έως το τέλος 2014 και ανερχόταν σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Θεωρούμε ότι για λόγους αξιοπιστίας της συνολικής πολιτικής και οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής περιφέρειας, είναι απαραίτητο να διανεμηθούν άμεσα στους κατοίκους τα ποσά που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τότε και τα οποία -όπως αναφέρθηκε- έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους παραγωγούς Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με το κείμενο πλαίσιο, η διανομή των ήδη παρακρατηθέντων ποσών, διέπεται από τη διαδικασία που προβλέπει η Υ.Α. 48653/1597/29.5.2019 και η παρ. 3.i του άρ. 25 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει. Κατανοούμε ότι εφαρμογή της διαδικασίες έχει εκ νέου αντιμετωπίσει δυσκολίες και θα επιθυμούσαμε σχετική ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως από το ΥΠΕΝ:

• το συνολικό ποσό που είναι συγκεντρωμένο και οφείλεται στους κατοίκους των χωριών, και
• το σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την πίστωση του ποσού αυτού στους δικαιούχους.

Β] Συναφώς σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις παρ. 4-7 του άρ. 25 του ν. 3468/2006, οι Ο.Τ.Α. στους οποίους αποδίδεται το 1,7% του κύκλου εργασιών των αιολικών πάρκων, οφείλουν να το εγγράφουν σε ξεχωριστό κωδικό του προϋπολογισμού τους και να το αξιοποιούν για αναπτυξιακά έργα που κατά 80% πρέπει να εκτελούνται εντός της κοινότητας που βρίσκεται το έργο.

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ενέργειας και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό αυτό τέλος. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από το Ειδικό τέλος, και υποβάλλει στον Υπουργό Ενέργειας σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε έτους.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητήσετε τις εκθέσεις που οφείλουν να σας υποβάλουν κατά τα ανωτέρω οι Ο.Τ.Α. και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών και με βάση αυτές να καταγραφούν τα έργα που έχουν εκτελεστεί από τους Ο.Τ.Α. χάρη στα αιολικά πάρκα στις περιοχές που τα φιλοξενούν. Δηλώνουμε τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε σε αυτή την επεξεργασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε το παλαιότερο Δελτίο Τύπου και τη στατιστική ανάλυση για την απόδοση των χρημάτων στους καταναλωτές τον Οκτώβριο 2017 ΕΔΩ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:09, 10/12/2019

Δημοφιλέστερα άρθρα