Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Η πρόταση του ΤΕΕ για τη μοριοδότηση του intergrated master των διπλωματούχων μηχανικών

B2Green avatar
20:17, 10/12/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Η πρόταση του ΤΕΕ για τη μοριοδότηση του intergrated master των διπλωματούχων μηχανικών

Civiltech

Κατά την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. συζητήθηκε το ζήτημα των διατάξεων που περιέχονται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών», οι οποίες υποβαθμίζουν τη μοριοδότηση του intergrated master, δεν παρέχουν νομική κάλυψη στους υπαλλήλους του δημοσίου γενικότερα και δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτονται διοικητικές θέσεις τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου από αποφοίτους που δεν κατέχουν την ιδιότητα του μηχανικού.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης πρότεινε την εξής τροπολογία:

«Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.

ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.

γγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας εάν έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με 150 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι είναι εξ ορισμού συναφείς με τους βασικούς τίτλους σπουδών ως ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν 30 μόρια»

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από τοποθετήσεις των Μελών της, αποφάσισε την παρέμβαση του ΤΕΕ και εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες, με την αποστολή επιστολής στο αρμόδιο Υπουργείο.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της επιστολής που εστάλη από το ΤΕΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών:

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Κύριε Υπουργέ,

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ σε πρόσφατη συνεδρίασή της θέλοντας να συμβάλλει στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» παρατηρεί τα εξής:

  • Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των OTA Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων
  • Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 παρατηρείται η δυνατότητα διεκδίκησης οποιοσδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Η πρόβλεψη αυτή ειδικά στις Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, αφού Υπάλληλοι χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τα νομοθετημένα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα εκδίδουν και θα θεωρούν πράξεις που απαγορεύεται από το Νόμο.
  • Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6, με τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των Integrated Master του Ν. 4485/17 με μόλις 50 μόρια χρήζει διόρθωσης (αύξηση στα 150 μόρια).
  • Στο άρθρο 3 οι προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής
  • Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων
  • Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
  • Επιπλέον, δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.
  • Τέλος, στο άρθρο 23 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων η οποία και παρατείνεται έως 1.3.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιοσδήποτε απόφασης. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

B2Green
By B2Green.gr 20:17, 10/12/2019