Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας το Επιμελητήριο Λάρισας

Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας το Επιμελητήριο Λάρισας

Civiltech

Στο τελικό στάδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας για την παραγωγή ρεύματος μέσω ΑΠΕ βρίσκεται το Επιμελητήριο Λάρισας. Το φιλόδοξο εγχείρημα του επιχειρηματικού φορέα του νομού, που στις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης, έχει προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, καθώς ήδη 25 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν εκδηλώσει την πρόθεση συμμετοχής, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στην πορεία.

Η Ενεργειακή κοινότητα του Επιμελητηρίου δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς αποκλειστικός στόχος θα είναι η μείωση των ενεργειακών δαπανών και η προώθηση καθαρής ενέργειας, με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου να αναγάγει σε πρώτιστο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος.
Μόλις θα συσταθεί η κοινότητα και υπογραφεί το καταστατικό από τα μέλη, η προσωρινή διοίκησή της θα προωθήσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ), ώστε να είναι απολύτως έτοιμη να υλοποιήσει τους σκοπούς της, ενώ παράλληλα θα έλθει σε επαφές με τον Δήμο Λαρισαίων και τη ΔΕΗ προκειμένου να βρεθεί η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο, η παραγόμενη ενέργεια του οποίου θα συμψηφίζεται με το ρεύμα που θα δαπανούν.
Την περασμένη εβδομάδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, παρουσία περίπου 25 επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στον ενεργειακό συνεταιρισμό, ενημερώθηκαν για μια ακόμη φορά για τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος τόσο σε νομικό και οικονομικό επίπεδο όσο και τις διαδικασίες και τα βήματα που πρέπει να «τρέξουν» από τις αρχές του 2020 για την υλοποίησή του.
Η νομικός σύμβουλος της Αναπτυξιακής εταιρείας του φορέα Μαρία Γαλλιού, ο οικονομολόγος Σπύρος Βαλιώτης και δύο μηχανικοί της Αθηναϊκής εταιρείας που θα αναλάβει το διαδικαστικό κομμάτι του εγχειρήματος, αναφέρθηκαν στις λεπτομέρειες της αδειοδότησης, στα κριτήρια συμμετοχής, στη σύσταση και το περιεχόμενο του καταστατικού, στα δικαιολογητικά και στην υπογραφή των εγγράφων, στα οικονομικά κίνητρα και εν γένει στον χαρακτήρα της κοινότητας που θα έχει ως στόχο την παραγωγή ενέργειας και την εξοικονόμηση πόρων.
Όπως ελέχθη, γνωστοί και ως ενεργειακοί συνεταιρισμοί, οι Ενεργειακές κοινότητες αποτελούν έναν αρκετά διαδεδομένο θεσμό σε χώρες του εξωτερικού, ενώ ελπιδοφόρα είναι και τα μηνύματα για την απήχηση που έχει στη χώρα μας. Και αυτό γιατί έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν. Στην προκειμένη περίπτωση η ενεργειακή κοινότητα του επιμελητηρίου είναι για ιδιοκατανάλωση μέσω συμψηφισμού net metering.
Γενικά πάντως δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α' βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β' βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.
Τα μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων ξεκινούν από τους σταθερούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για πέντε έτη, ενώ θα μπορούν μεταξύ άλλων να συμμετάσχουν σε προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και να αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, ενώ η συγκεκριμένη δράση με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λάρισας αναμένεται να τύχει χρηματοδότησης 50% στην αξία του έργου.
Σημειώνεται πως ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης είχε προσδιορισθεί στα 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσό θα αυξηθεί λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί. Η επιλογή αυτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα γίνει με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των προτάσεων, αλλά μετά τη συγκριτική τους αξιολόγηση.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ

«Η σύσταση της ενεργειακής κοινότητας αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση για το Επιμελητήριο αλλά και στοίχημα της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας» σχολιάζει στην «Ε» ο πρόεδρος του φορέα κ. Σωτ. Γιαννακόπουλος αναδεικνύοντας τα οφέλη του εγχειρήματος. «Η κοινότητα θα φέρει άμεσο και μετρήσιμο όφελος για τους μετέχοντες με έμφαση στην καταπολέμηση του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές αναπτυξιακές διεξόδους, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής εμπλοκής τους σε εγχειρήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ήπιων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Η κοινότητα θα συσταθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζει ο νόμος και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και θα δημιουργήσει δραστηριότητες και ευκαιρίες που θα προσδώσουν θετικό πρόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ

eleftheria.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:06, 15/12/2019