Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Χωρίς εισφορές τα μπλοκάκια για 300.000 εργαζομένους

B2Green avatar
12:23, 13/01/2020
Business > Μηχανικοί > Νέα

Χωρίς εισφορές τα μπλοκάκια για 300.000 εργαζομένους

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


Όφελος κατά µέσο όρο τουλάχιστον 150 ευρώ τον µήνα θα έχουν περισσότεροι από 300.000 ασφαλισµένοι που καταβάλλουν σήµερα διπλές ασφαλιστικές εισφορές, ως παράλληλα απασχολούµενοι, δηλαδή ως µισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της Realnews, ο «κύβος ερρίφθη», καθώς ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προχωρά στην κατάργηση της επιβολής εισφοράς από ελεύθερο επάγγελµα µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό σε όλους µπλοκάκι, µε το νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί έως το τέλος Ιανουαρίου στη Βουλή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να απαλλαγούν οι ασφαλισµένοι από τις διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ τον µήνα, ίσες µε µεικτό µισθό άνω των 780 ευρώ από τη µισθωτή τους απασχόληση. Πρόκειται για την ελάχιστη εισφορά που θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 1,4 εκατ. µη µισθωτοί όσον αφορά την κύρια σύνταξή τους και την υγεία τους. Την ίδια στιγµή, για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες έχουν δύο ή τρεις δραστηριότητες, αλλά δεν απασχολούνται ως µισθωτοί, εξετάζεται να έχουν µία εισφορά, κατ’ ελάχιστον 210 ευρώ τον µήνα, η οποία, µαζί µε τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας, θα οριστικοποιείται στα 220 ευρώ.

∆ιπλό όφελος

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται πλήρως η υποχρέωση ασφάλισης για το µπλοκάκι στην περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι ταυτόχρονα και µισθωτός. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ µεγάλο όφελος τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για τους εργοδότες. Με την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου επιβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά 20% για το σύνολο των εισοδηµάτων που είχε κάποιος από ελεύθερο επάγγελµα, ακόµη κι αν ήταν ήδη µισθωτός. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε σταθερή πολυετής σχέση εργασίας µε δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως δύο εργοδότες, ο δεύτερος εργοδότης υποχρεούνταν να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ίσες µε το 13,33% του εισοδήµατος και ο εργαζόµενος το 6,67% και να εγγραφεί στην ειδική πλατφόρµα που έχει δηµιουργηθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου, αυτό θα πάψει να ισχύει, ενισχύοντας το διαθέσιµο εισόδηµα χιλιάδων εργαζοµένων και επιχειρήσεων. Πρόκειται για µια σηµαντική οικονοµική ανάσα, καθώς, από εισόδηµα 1.000 ευρώ µε µπλοκάκι, τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλιστικές εισφορές, πέρα από τον φόρο του 24%.

Υψος εισφοράς

Η πλήρης απαλλαγή για τους παράλληλα απασχολούµενους αναµένεται να ισχύει για όσους καλύπτουν από τον µισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020 για 1,4 εκατ. µη µισθωτούς.

Σήµερα η συνολική ασφαλιστική εισφορά του µισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζοµένου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισµένος δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδηµα από το µπλοκάκι του. Αν ο καταβαλλόµενος µεικτός µισθός δεν επαρκεί, ο ασφαλισµένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο µπλοκάκι κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο και µέχρι τη συµπλήρωση των 210 ευρώ.

Σε άλλη διάταξη του νοµοσχεδίου θα προβλέπεται η µείωση στο µισό, από 60% που είναι σήµερα, στο 30% της µείωσης της σύνταξής τους σε περίπτωση που εργάζονται. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδήµατος του εργαζόµενου συνταξιούχου της τάξης του 75%.

Παραδείγµατα

  1. Μισθωτός που αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό των 650 ευρώ διατηρεί ταυτόχρονα µπλοκάκι, στο οποίο εισπράττει άλλα 600 ευρώ τον µήνα. Επί του µισθού του υπολογίζονται εισφορές σύνταξης και υγείας 176,15 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον εισφορές 33,85 ευρώ.
  2. Μισθωτός µε µισθό 700 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 189,7 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 20,3 ευρώ.
  3. Μισθωτός µε µισθό 750 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 203,25 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Από το ∆ΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 6,75 ευρώ.
  4. Μισθωτός µε µισθό 780 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 211,38 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ∆ΠΥ.
  5. Μισθωτός µε µισθό 800 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 216,8 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ∆ΠΥ.
  6. Μισθωτός µε µισθό 1.000 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 271 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόµενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ∆ΠΥ.

Τι ισχύει σήµερα

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο, υπάγονται στο άρθρο 39, παράγραφος 9 του νόµου Κατρούγκαλου και πληρώνουν εισφορές ως οιονεί µισθωτοί όσοι:

  • Απασχολούνται σε έναν ή δύο εργοδότες, αµείβονται αποκλειστικά µε δελτίο παροχής υπηρεσιών (µπλοκάκι) και το εισόδηµα προέρχεται αποκλειστικά από αυτούς.
  • Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως µισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους και µέχρι 2 εργοδότες µε ∆ΠΥ.
  • Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως µισθωτοί και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες µέσω ∆ΠΥ.

Για τις εν λόγω κατηγορίες, οι εισφορές κυµαίνονται από 6,67% έως 12,72% για τον εργαζόµενο και από 13,33% έως 21,38% για τον εργοδότη ανάλογα µε το πακέτο κάλυψης και την υποχρέωση ασφάλισης ανά κλάδο. Οσοι είναι παραλλήλως απασχολούµενοι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης εισφοράς µε βάση τον κατώτατο µισθό στο µπλοκάκι, αλλά πληρώνουν εισφορές στο πραγµατικό ποσό του δελτίου.

Αντίθετα, όσοι διατηρούν µπλοκάκι και εργάζονται σε πάνω από δύο εργοδότες υπάγονται στο καθεστώς των ελεύθερων επαγγελµατιών και οι εισφορές τους υπολογίζονται στο 20,28% επί του εισοδήµατος που δηλώνουν στο δελτίο και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους. Η ελάχιστη εισφορά γι’ αυτή την κατηγορία είναι το 20,28% επί του κατώτατου µισθού των 650 ευρώ, δηλαδή 131,82 ευρώ.

Τι θα γίνει µε τους τίτλους κτήσης

Εκτός νοµοσχεδίου θα τεθεί τελικά η διάταξη που θα προβλέπει τι µέλλει γενέσθαι µε τις εισφορές όσων απασχολούνται µε απόδειξη δαπάνης (παραστατικό παρεχόµενων υπηρεσιών ή διαφορετικά τίτλος κτήσης) και έχουν εισόδηµα έως 10.000 ευρώ µεικτά ετησίως

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, αµέσως µετά την ανάρτηση του νοµοσχεδίου στη δηµόσια διαβούλευση, η αρµόδια επιτροπή θα συνεχίσει να µελετά την αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος για τους τίτλους κτήσης σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών, µε στόχο να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε παραστατικό θα επιβάλλονται εισφορές συνολικού ύψους 20,28% (13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειονοµική περίθαλψη).

«Ψαλίδι»

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προσανατολίζεται σε δραστικό περιορισµό του εισοδήµατος που εισπράττει ετησίως ένας περιστασιακά εργαζόµενος µε απόδειξη δαπάνης -από τα 10.000 ευρώ µεικτά που ισχύει σήµερα, σε 3.000 ευρώκαι ταυτόχρονα στην κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που παραµείνει το σηµερινό εισοδηµατικό όριο των 10.000 ευρώ ή µειωθεί ακόµη και στα 5.000 ευρώ, ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να υποκρύψει εξαρτηµένη σχέση εργασίας µισθωτού µε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Σύµφωνα µε υψηλόβαθµα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το όριο για τους τίτλους κτήσης πρέπει να µειωθεί αρκετά, προκειµένου να µη στερείται έσοδα ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και ένσηµα οι εργαζόµενοι. Υπενθυµίζεται ότι οι εργαζόµενοι µε τίτλο κτήσης δεν δικαιούνται δώρα και επιδόµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά την επιβολή των εισφορών για το σύνολο του εισοδήµατος των µη µισθωτών σε όσους χρησιµοποιήσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες έκλεισαν τα γνωστά σε όλους µπλοκάκια και στράφηκαν στους τίτλους κτήσης υποκρύπτοντας εισοδήµατα.

Της Αργυρώς Κ. Μαυρούλη

real.gr

B2Green
By B2Green.gr 12:23, 13/01/2020